Guide til obligationskurser

Vi vil her på siden i fremtiden vise aktuelle obligationskurser og relevante links.
Du kan herunder se link til sider hos de forskellige kreditforeninger og deres obligationskurser.

Der er intet samarbejde mellem vores side og nedenstående kreditforeninger men vi linker blot for, at give et godt overblik over udbydere på det danske marked.

Nykredit

DLR Kredit

Jyske Bank

Realkredit Danmark

Det er vigtigt, at holde fokus på den kurs som obligationerne i din bolig har, da der sker en udvikling i de kurserne når renten enten falder eller stiger. I den sammenhæng betyder det med andre ord, at du kan indfri dit lån til en lavere kurs som du kan se i eksemplet herunder.

Februar 2019: 0,5% kreditforeningslån optages i kurs 100.

Juni 2022: 4% kreditforeningslån er tilgængelig til kurs 100.

Hvornår er opkonvertering relevant for obligationslån ?

I ovenstående sammenhæng er renten steget 3,5% og det er selvfølgelig glædeligt, at der er optaget et kreditforeningslån på 0,5% – det interessante er dog, at kursen på 0,5% lånet der blev optaget i Februar 2019 er faldet til kurs 75. Så hvis man vælger, at lave en opkonvertering og gå fra en rente på 0,5% til 4% – så kan det oprindelig lån indfri til kun 75% af den oprindelige restgæld. I den sammenhæng ender man 25% mindre gæld og en højere rente fremadrettet.

Hvornår er ovenstående eksempel overhoved relevant ? Ja det er det oplagte spørgsmål, da man får en højere rente – men det interessante er, at den højere rente sker på en lavere hovedstol og hvis renten nu fremadrettet falder tilbage igen til eksempelvis 0,5% – så kan man lave en ned konvertering og få en lav rente igen. Ja men hvis man derimod står i en situation hvor renten forbliver uændret på 4% er det måske ikke oplagt med en sådan opkonvertering.

Så med andre ord er alt omkring låneomlægning af kreditforeningslån et spørgsmål om hvordan man forventer renteniveauet ændre sig.

Det skal dog bemærkes, at mange kreditforeninger/banker kan beregne for dig præcist hvornår det er en fordel eller ulempe, at omlægge dit kreditforeningslån. Det er dog ikke alle banker der på egen hånd ringer til dig og siger der er en oplagt mulighed for omlægning af dit lån.

I visse sammenhænge kan du benytte en uafhængig kreditforeningsrådgiver, da der findes en håndfuld forskellige selskaber som laver overvågning af obligationskurser og derefter sikre dig uafhængig rådgivning i netop omlægning af dit lån.

Obligationskurser er den pris, som investorer er villige til at betale for at købe obligationer. Obligationer er lån, som investorer giver til virksomheder eller staten, og i bytte får de en fast rente og tilbagebetaling af lånet på en bestemt dato.

Obligationskurser påvirkes af mange forskellige faktorer, herunder renteniveauet, inflationen, økonomisk vækst og politiske begivenheder. Hvis f.eks. renteniveauet stiger, vil investorerne være mindre villige til at købe obligationer, da de kan få en højere rente på deres penge andetsteds. Det vil sænke obligationskursen, da investorerne vil være villige til at betale mindre for obligationerne.

Obligationskurser er også påvirket af virksomhedernes og statens økonomiske sundhed. Hvis en virksomhed eller stat har en sund økonomi, vil investorerne være mere villige til at købe deres obligationer, da de ved at de vil få deres penge tilbage med en fast rente. Det vil øge obligationskursen, da investorerne vil være villige til at betale mere for obligationerne.