Hvad er renters rente ?

Renters rente er et matematisk begreb, der refererer til den interesse, der akkumuleres over tid på en oprindelig investering, når både den oprindelige investering og tidligere optjente renter bidrager til at generere yderligere rente.

Med andre ord kan renters rente også kaldes “rente på rente.”

Lad os se på et matematisk eksempel for at forstå dette begreb:

Forestil dig, at du investerer 1000 kroner i en opsparingskonto, som har en årlig rente på 5%. Efter det første år vil du have optjent rente som følger:

Første års rente: 1000 kr * 0,05 = 50 kr

Efter det første år har du nu 1000 kr + 50 kr = 1050 kr på din konto. Nu, for det andet år, vil din nye balance på 1050 kr blive brugt til at beregne renten:

Andet års rente: 1050 kr * 0,05 = 52,50 kr

Nu har du i alt 1050 kr + 52,50 kr = 1102,50 kr på din konto efter det andet år.

Processen fortsætter, hvor hvert år den tidligere balance bliver brugt til at beregne den nye rente. Over tid accelererer denne akkumulering, og den endelige saldo bliver større og større på grund af renters rente.

Dette er en simpel illustration, og i virkeligheden vil der typisk være flere renteperioder i løbet af et år, og renten kan variere. Men konceptet med renters rente forbliver det samme:

Optjent rente fra tidligere perioder bidrager til at øge den samlede mængde rente, der genereres i fremtiden.

Dette er grunden til, at renters rente er en vigtig faktor for at forstå, hvordan investeringer og opsparing kan vokse over tid.