Solcelleanlæg

Solcelleanlæg – er det en god ide?

Som følge af klimaforandringerne bliver vi konstant opfordret til at passe bedre på miljøet ved at omlægge og begrænse vores forbrug. Vi skal spise mindre kød, køre mindre i benzinslugere og i mere miljørigtige biler og i det hele taget lægge mange vaner om for at værne om naturen og kloden. Ud over at begrænse sit forbrug kan man gøre ekstra ved at omlægge sin energi til solcelleanlæg, men er det også en god løsning for økonomien? Vi giver dig nu den ultimative guide til solcelleanlæg og hvordan det kan blive en god investering både for dig, dit hus og miljøet.

Læs også: Skal jeg skifte til elbil?

Hvad er solcelleanlæg?

Solceller er en energikilde der producerer elektricitet fra solens lys, så der både produceres strøm på dage med sol og med overskyede dage også produceres strøm. Langt de fleste solcelleanlæg er tilsluttet det offentlige elnet, men det er også muligt at installere solceller i egen bolig.  De er typisk 10 x 10 cm. og er samlet i pakninger med op til 72 solceller. Med andre ord leverer solceller grøn energi der både er miljøvenlig, billigt og meget nem at producere.

Hvilke typer solcelleanlæg findes der – og hvad skal jeg vælge?

Solcellerne dannes oftest af grundstoffet silicium eller tyndfilm. Helt grundlæggende skelnes mellem krystallinske, ikke-krystallinske og tyndfilms solceller. De krystallinske er enten baseret på monokrystallinske eller polykrystallinske celler, mens de ikke-krystallinske er baseret på pulveriseret silicium og tyndfilmscellerne er lavet af tyndfilm.

I dag er næsten 80% af markedets solceller baseret på krystallinsk silicium med en effektivitet på 13-16%, men der findes også andre typer med en effektivitet på op til 23%. Fælles for alle typer er at solcellerne aktiveres når de rammes af solens lys. Her skabes en jævn strøm, hvor styrken afhænger af solcellemodulets kvalitet og størrelse samt sollysets intensitet. Helt afgørende kan man sige at det er prisen der er det afgørende for, hvorvidt det er en god investering. Den dyreste løsning er ikke altid den bedste, mest produktive eller mest miljørigtige løsning. Vi vil nu præsentere de enkelte typer solceller

Monokrystallinske solceller

Denne type solceller er karakteriseret af en ensartet overflade i grå eller sort. De består af et siliciumkrystal oftest skåret ud i kvadrater for en større virkning og en højere effekt. Monteret på et metalgitter fastsættes cellerne mellem 2 lag glas, ofte på en hvis baggrund der grundet det reflekterende lys holdes afkølet. Denne type er både den mest effektive på markedet, men også den dyreste, selvom den holder 30-40 år.

Integrerede solceller

Denne type solceller kan anvendes i facader og tag, så der både produceres energi. Dermed fungerer det ikke blot som solcelleanlæg, men også som klimaskærm. De kan ligge 100% plant på tage, så tagets linjer fastholdes i alle områder hvor solcellepanelerne er monteret.

Polokrystillanske solceller

Ift. monokrystallinske krystaller har denne type solceller en holdbarhed på 40-50 år med en effektivitet på 13-19%, dvs. lidt lavere, men det ophæves til dels af den tættere pakning i modulet. Den dannes ved afstøbning i form og indeholder flere siliciumkrystaller end monokrystallinske. Krystallerne i solcellen kaster lyset forskelligt tilbage, så der skabes en levende overflade.

Tyndfilmssolceller

Denne type solceller har samme teknologi som solcellelommeregnere. I forhold til det ofte grå og skyede nordiske vejr virker den bedre i det danske vejr end nogen af de andre typer, hvilket også udgør den til den størst stigende andel af markedet i Danmark. Denne type solceller er enten lavet af amorft-silicium, kobber-indium eller cadmium-tellurid. Den kan fås i mange former, der dog alle har en betydelig lavere end de andre med en effektivitet på 13-16%.

Fordele og ulemper

Der er mange fordele ved at have solcelleenergi. Det 2 største fordele er at det både er til gavn for dig og miljøet. 10 kvadratmeter solceller sparer næsten et halvt ton CO2 årligt, og det er både støjfri og uden forurening. Med solcelleanlæg skånes miljøet, og man skånes selv for store elregninger da det er en billig og nem måde at producere strøm på, og der er stort set ingen omkostninger til vedligeholdelse.

Med andre ord er det en billig og god løsning for både dig og miljøet, hvis man vælger et anlæg der passer til ens forbrug. Typisk vil et privat solcelleanlæg holde i minimum 25 år, da den er robust og driftssikker og som skrevet stort uden omkostninger til vedligeholdelse. Endelig kan anlægget integreres som del af bygningen, så det ikke stikker ud.

Den største ulempe kommer ved selve installationen. Selvom solcelleanlæg er billigt at have, er det forholdsvist dyrt at anskaffe sig. Nogle må endda optage lån for at kunne erhverve sig solcelleanlæg, og skal det tilbagebetales over 20-30 år, vil man ofte miste den økonomiske gevinst. Dertil kan der være udfordringer med selve monteringen på taget og få det til at sidde ordentligt fast, især på flade tage. Endeligt kan det mindske husets værdi, hvis det ikke passer til arkitekturen og kan med sin spejlrefleks være til gene for naboer, og det kan først ses når hele anlægget er sat op.

Skal jeg optage lån til solcelleanlæg?

Som allerede nævnt producerer solceller energi fra solens lys og dermed kun i dagtimerne, hvor de fleste mennesker er på arbejde. Er man ikke hjemme til at bruge strømmen, falder den økonomiske gevinst. Ligeledes er de fleste anlæg meget følsomme, og selv små skygger kan hindre produktionen af el gevaldigt, så med træer, flagstænger og andre høje genstande i nærheden af huset bør man overveje anskaffelsen af solcelleanlæg en ekstra gang. Udbyttet af solskinstimerne er derfor også begrænset om vinteren, om end ikke helt væk.

Selvom solceller er en god løsning for miljøet, kan dens glansrefleksion være til store gene for naboer og det er umuligt at forudsige, hvor stor denne gene bliver før anlægget er færdigbygget.

Hvad skal jeg overveje før jeg anskaffer mig solcelleanlæg?

Når man beslutter sig for solcelleanlæg, skal man kigge på Tolerance Output, der angiver hvor meget panelerne må afvige fra ydeevnen, både positivt og negativt. Her spiller antallet af dioder i solcellepanelet en stor rolle. Som nævnt kan effekten nedsættes, hvis anlægget rammes af skygge. Jo flere dioder et anlæg har, jo mindre følsomt er det over for skyggepåvirkninger.

Et solcelleanlæg er en fornyelse på huset, og man vil derfor også forsikringsmæssigt blive påvirket af at anskaffe sig dette. Har man ikke dette med i sine overvejelser, vil strømbesparelserne forsvinde som dug for solen. Husforsikringen dækker huset som bygning i tilfælde af skader, dvs. oversvømmelser i kælder, brand, hærværk mm. Hertil hører også solcelleanlægget, men først fra den dag det er meddelt forsikringsselskabet og færdigmonteret.

Det dækker til gengæld ikke installationen eller selve opførelsen heraf, dvs. man er ikke dækket ind mod skader der kan ske i denne periode. Det kan også gælde skader på taget forårsaget af installationen. Hertil kan man dog købe en byggeforsikring, der også dækker materialer, redskaber og personskade.

Når det kommer til konstruktionen, skal taget først og fremmest kunne bære konstruktionen. Her kan en installatør hjælpe, ligesom han også vil kunne rådgive, hvorvidt solcelleanlægget vil kræve en byggetilladelse. Selvom man har tegnet en byggeforsikring, kan det koste dyrt hvis det færdige resultat ikke passer til boligen eller lever op til kravene, f.eks. hvis det er for tungt. Det anbefales derfor at have en fagmand med fra starten så man undgår ubehagelige overraskelser og at holde en løbende dialog med sit forsikringsselskab.

Den forholdsvist lille udgift kan meget nemt give grobund til store besparelser, hvis man undgår fejl og skader fra start af. Man skal vælge en godkendt installatør, der helst også skal have en masse erfaring. Hvis man vælger at installere det selv, skal man virkelig vide, hvad man laver. Ved at vedligeholde, udvikle og forbedre boligen i forhold til potentielle skader vil man kunne spare en formue på husforsikringen, både via solcelleanlæg og den generelle vedligeholdelse.

Selvom der ikke er de store vedligeholdelsesomkostninger, skal anlægget vedligeholdes alt efter årstiderne. Regn kan tage lettere snavs, mens man selv må fjerne værre forurening som gummi- og bremsestøv. Om vinteren bør man holde anlægget fri for sne for at det stadig kan producere, og om sommeren skal man undgå at pøse kold vand på, da det kan give spændinger og i værste fald revner i anlægget. Med andre ord er solcelleanlæg altså en kombination af miljømæssige, æstetiske, praktiske og økonomiske overvejelser.

Det skal passe til husstandens behov og med den nuværende afregningsordninger skal afregningen ske inden for den samme produktionstime eller ved hjælp af øjebliksafregning. Det kan bedst betale sig at bruge den producerede strøm med det samme og dermed undgå at sælge overskudsproduktionen til elnettet til en lavere pris frem for at betale for strøm når solen ikke skinner.

Se alle artikler om lån →