Skift af fagforening

Hvordan skifter man sin fagforening ?

Hvis man overvejer at skifte fagforening, er der en række praktiske, økonomiske og juridiske hensyn at tage. Vi vil nu gennemgå de vigtigste hensyn at tage i sådanne situationer. Dog skal man være opmærksom på, at der er stor forskel på de forskellige fagforeninger.

Traditionelt set har fagforeningerne lagt sig i selen for at beskytte arbejdstagernes arbejdsvilkår, og i dag forhandler de lønmodtagernes vilkår i de forskellige overenskomster. Når der er indgået aftaler, gælder den for alle medarbejdere på området, uanset hvilken fagforening man er medlem af. Flere branchespecifikke fagforeninger har et krav om, at man arbejder eller er uddannet inden for branchen. Har man f.eks. meldt sig ind i en branchespecifik fagforening og ønsker senere at prøve noget nyt, kan det blive nødvendigt at melde sig ind i en ny.

Det er ikke altid let, gratis eller smertefrit at skifte fagforening. Hvor det er lovbestemt, at man kan skifte a-kasse med 14 dages varsel, er der ingen lovmæssige krav om bindingsperioden på fagforeninger. De enkelte fagforeninger kan derfor selv stille reglerne op En gennemgang af de forskellige fagforeningers opsigelsesvarsler viser, at der kan være op til 6 måneders bindingsperiode. De enkelte fagforeninger har forskellige procedurer for overflytning, hvilket dog altid kan tjekkes på fagforeningens hjemmeside. For det meste kan man udfylde en elektronisk blanket hos den nye fagforening, der så vil tage sig af overflytningen. Man skal dog altid sikre sig, at man rent faktisk bliver udmeldt af den gamle fagforening.

Måske har man et ønske at blive flyttet meget hurtigt, men de enkelte fagforeninger har som skrevet selv ret til at bestemme opsigelsesvarslet. Hvis man pludseligt ønsker at skifte branche, kan man desværre ikke forudse dette, når man melder sig ind. Man kan dog på forhånd undersøge opsigelsesvarslet og så vælge den fagforening, der giver den størst mulige frihed. Som nævnt er der op til 6 måneders opsigelse, men de fleste fagforeninger er det meget kortere, så det bør ikke hindre i at skifte fagforening.

Husk, at være i a-kasse

I Danmark er der stor bestemmelsesfrihed mht. a-kasser og fagforeninger, så man kan således frit vælge, om man vil være medlem et af stederne, eller om man skal meldes ind begge steder. Hvor a-kassen giver økonomisk tryghed i forbindelse med arbejdsløshed, kan fagforeningen hjælpe ved konflikter i forbindelse med arbejdet. Bliver man udsat for mobning, chikane eller uretmæssig fyring, kan fagforeningen her træde ind, men det er helt individuelt hvad man vurderer som nødvendige at have og dermed nødvendige udgifter.

Selvom man skifter a-kasse og fagforening, bevarer man sine rettigheder såsom dagpenge, optjente timer, efterløn, ansættelsesforhold mm. Dog skal man være opmærksom på, at hvis man har tegnet forsikring via det nuværende medlemskab såsom lønsikring, gruppelivsforsikringer, skal man selv tage initiativ til at få dem med.

Der er fagforeningsfrihed i Danmark, så hverken arbejdsgiver, tillidsmand eller nuværende arbejdsgiver kan dermed ikke bestemme, hvor man skal være medlem. Man skal blot være opmærksom på at få afsluttet det gamle medlemskab ordentligt og få alle de ønskede medlemsfordele med i den nye aftale.

Se alle artikler om lån →