Pantebrevslåns guiden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvad er et pantebrevslån? Alt du skal vide om pantebreve

Selve definitionen på et pantebrev er, at pantebrevet er et såkaldt gældsbrev (altså en erklæring om et skyldforhold), hvor låntager stiller sikkerhed for dennes betalingsevne igennem pant i fast ejendom. Et pantebrevslån kan således defineres som et lån, hvortil der er tilknyttet et underliggende pantebrev med sikkerhed i fast ejendom, hvilket omfatter både banklån, prioritetslån, pantebrevslån og realkreditlån.[/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-affiliates”][vc_column_text]

De fleste danskere finansierer i dag et boligkøb via realkredit, der er en sikker, pålidelig og billig finansieringsform, når det kommer til erhvervelse af fast ejendom. Dette skyldes blandt andet det helt unikke system, der ligger til grund for selve realkreditten, som er kraftigt reguleret ved lov, men også det underliggende pantebrev, som sikrer kreditor en vis sikkerhed, så denne altid ved, at han/hun på den ene eller anden måde er i stand til at få sine penge tilbage, selvom långiver naturligvis helst ser, at du overholder låneaftalen, så denne får et afkast på sin investering. Realkredit kan dog kun benyttes til finansiering af 80 % af den samlede købesum, mens det resterende beløb skal findes andetsteds, hvoraf minimum 5 % skal være egenkapital.

Det efterlader 15 %, og det er disse, der kan dækkes som et pantebrev, og som også bliver det i langt de fleste tilfælde, når det kommer til køb af fast ejendom. Desuden skal du vide, at de 80 % af lånet også kan dækkes af et pantebrev. For at sikre den, der udsteder pantebrevet den pågældende sikkerhed ved en misligholdelse fra panttagers side, skal pantebreve tinglyses, før de er gyldige. Derved får pantgiveren prioritet i ejendommen, såfremt du som panttager og dermed køber af ejendommen ikke møder dine forpligtelser, og der enten gøres udlæg eller ejendommen sælges på tvangsauktion. Al tinglysning foregår nu om dage på nettet på tinglysning.dk.

Samtidig benyttes der et realkreditpantebrev, der ligeledes tinglyses, når du optager dit realkreditlån. Det er realkreditinstituttets sikkerhed i din faste ejendom i forbindelse med, at du får lånet. Dette lån kaldes af mange det store lån, fordi det dækker op til 80 % af købesummen på ejendommen.

Fordelen ved det lille sælgerpantebrev ved huskøb

De fleste kender nok begrebet ”det lille sælgerpantebrev”. Det er et begreb, der dækker over det pantebrev på 15 %, der normalt benyttes i forbindelse med køb af fast ejendom. Det er et pantebrev, der som udgangspunkt altid kommer med en fast rente i forbindelse med afbetalingen, og løbetiden på et sælgerpantebrev er som regel på 20 til 25 år. Navnet sælgerpantebrev skyldes, at det er sælger af ejendommen, der får dette pantebrev i forbindelse med dit køb af ejendommen. De fleste, der sælger en fast ejendom, vælger dog at sælge pantebrevet videre til en finansieringsvirksomhed, så det er virksomheden og ikke sælgeren, der skal sikre, at du som køber betaler af på lånet.

Grunden til, at mange vælger løsningen med et sælgerpantebrev, er, at renten er lavere, end hvis de 15 % skulle lånes i banken. Renten er dog højere end på et realkreditlån. Men da realkreditten som beskrevet ovenfor alene kan dække 80 % af ejendommens købesum, efterlades der ofte et hul, da de færreste personer har hele 20 % til udbetalingen på ejendommen. Derfor er sælgerpantebreve på 15 % eller under af købesummen en løsning, der benyttes rigtig meget på det danske boligmarked, og du vil også se, at ejendomsmæglere i deres salgsopstilling benytter dette som deres standardløsning for finansiering af ejendommen.

Pantebreve til dig, der allerede ejer fast ejendom

Fast ejendom er noget, der skal vedligeholdes løbende, noget især husejere kender til. De små ting ordner de fleste løbende, men som tiden går, får alle ejendomme behov for større reparationer, eller også har du drømme om at bygge ud og få lidt mere plads. Begge dele koster, og har du ikke rede penge til formålet, men har du til gengæld friværdi i dit hus, så har du mulighed for at låne med sikkerhed i din faste ejendom. Det er en låntype, hvor der ofte benyttes pantebreve, for det er igen udlåners sikkerhed for at få prioritet i din ejendom, hvis dine betalinger udebliver.

Skadesløsbrev i forbindelse med kassekredit

Som navnet antyder, er dette en type af pantebrev, der holder din bank skadesløs i forbindelse med lånet. Det er et pantebrev, der giver din bank pant i din faste ejendom, og hvor du til gengæld får en kassekredit. Selvfølgelig er det muligt for rigtig mange at få en aftale med sin bank om en kassekredit, men fordelen ved at lave et skadesløsbrev og et pantebrev er netop sikkerheden i din ejendom. Får banken denne sikkerhed, kan du samtidig forhandle dig til en noget lavere rente på din kassekredit, og det er derfor mere attraktivt for begge parter at benytte denne model.

Ejerpantebrev kan også benyttes i forbindelse med kassekredit

Et ejerpantebrev er et pantebrev, hvor du som ejer af en fast ejendom står som både kreditor og debitor. Mod dette pantebrev udsteder din bank et gældsbrev og en håndpantserklæring, hvori det står, at banken har sikkerhed i ejerpantebrevet. Banken beholder dermed dit pantebrev som sikkerhed for det lån eller den kassekredit, som I har aftalt jer frem til. De fleste banker vælger at tinglyse pantebrevet, for på den måde får banken underretning, hvis din ejendom kommer på tvangsauktion, og på den måde kan banken gøre sit krav gældende.

Fordelen ved et ejerpantebrev er, at du får pantebrevet udleveret fra banken, når du har betalt hele gælden af. Du kan derfor genbruge pantebrevet uden at skulle betale stempelafgifter, og det er derfor en type af pantebrev, som du kan benytte, hvis du forventer at skulle låne penge i din faste ejendom mere end en gang.

Priser på pantebrevslån

Der er to faste udgifter på et pantebrev. Den første er stempelafgiften, der er på 1,5 % af pantebrevets pålydende. Pantebreve skal desuden tinglyses, og for tiden koster det 1.660 kr. i tinglysningsafgift. Den anden del af tinglysningen er de renter, du skal betale i forbindelse med dit lån. Alt efter, hvor du låner pengene, din økonomi generelt, hvilken sikkerhed du kan stille, og hvilken type af pantebrev der er tale om, vil denne udgift være en variabel størrelse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Se alle artikler om lån →