Nye retningslinier for boliglån

Nye retningslinier for boliglån i Danmark

Erhvervsministeren har anmodet alle kreditinstitutter der udbyder udlån i vækstområdet København samt Århus om, at begrænse den type
boliglån hvor der er høj risiko. De lån er ofte omtalt som afdragsfrie boliglån.

Det er konkret specificeret som følger “Efter styresignalet må kreditinstitutterne maksimalt yde 15 procent af deres nye lån til boligkøb i Københavnsområdet og Århus til familier, hvis samlede gæld overstiger fire gange deres indkomst før skat, og hvor lånene inden for 80 pct. af ejendomsværdien samtidig ydes med afdragsfrihed og/eller variabel rente.”.

Formålet med, at anbefale udbydere som kreditinstitutter med fokus på boliglån, at lave en sådan guide er, at netop de folk der har en meget høj belåning af deres bolig kan komme i problemer hvis især renterne stiger.
Det kan specificeres som familier der har en meget høj gældsætning i forhold til deres indkomst før skat.

Erhvervsministeren har bedt finanstilsynet om, at indsamle data fra institutterne løbende på kvartalsvis og derefter sikre, at ovenstående retningslinier overholdes.

Hvad anbefaler vi på Lån.dk ?

Vi har på Lån.dk en klart tilgang til boliglån og det er, at man udelukkende skal optage et nyt boliglån hvis man har økonomi til, at afbetale på sit lån. Det nytter ikke noget, at optage afdragsfrie boliglån helt uden, at se på hvornår man kan blive gældfri. Finanskrisen der kom i 2008 var især præget af lemfældig långivning på det amerikanske boligmarked via boliglån der kan sidestilles med pantebrevslån såkaldte Subprime lån hvor folk fik nem finansiering uden, at der blev overvejet om folk realt kunne betale deres lån tilbage.

Så vores opfordring er klart, at man som privatperson skal betale sin bolig ud og derudover også have luft i økonomien til at renten eventuelt stiger.