Lovpligtige forsikringer til private

Guide til de lovpligtige forsikringer til private

Gennem hele livet vil du tegne flere forsikringer. Nogle lovpligtige, nogle på frivillig basis. Lige meget hvad din situation er, er forsikringer en god ide. Hvilke lovpligtige forsikringer du skal have, afhænger meget af din situation. Gennem lovpligtige forsikringer er du sikret, hvis du er skyld i materiel og menneskelig skade eller hvis en dyrere belånt vare bliver stjålet eller brænder.
Som ejer af bestemte dyr eller køretøjer, findes der flere lovpligtige forsikringer i Danmark. Uden dem vil du bryde loven og risikere en bøde.
Grundlæggende findes 4 typer lovpligtige forsikringer

Brandforsikring til ejerbolig, hvis den er finansieret af lån

Dit pengeinstitut kræver en forsikring, hvis et boligkøb er finansieret hos dem for at have sikkerhed i lånet. Når de låner penge ud, risikerer de at miste disse penge, hvis huset brænder eller bliver skadet. Ofte er det en god ide at kombinere denne forsikring ved storm, vandskader, svampe- og rådangreb.

Ansvarsforsikringer til dine dyr

Hvis du ejer en hund eller en hest, skal du ifølge dansk lovgivning forsikre dem. Herigennem er du nemlig dækket de skader og ulykker, som dit dyr måtte forårsage på mennesker, dyr og ting. Mens heste ofte kan dækkes af andre forsikringer gennem den private ansvarsforsikring og indboforsikring, skal der købes en egen forsikring til hunde.
Det er dog meget vigtigt at bemærke, at forsikringen kun gælder de skader som dyret anretter og ikke dyret i sig selv. Her skal du i stedet tegne en ulykkesforsikring.

Kaskoforsikring til dine motorkøretøjer

Ligesom med boliger finansieret ved lån er du også ofte nødt til at have en kaskoforsikring, hvis et eller flere af dine motorkøretøjer er finansieret af et finansieringsselskab eller en bank. hvis du ønsker at låne penge til en motorcykel, bil, knallert eller scooter. Det er ikke en lovmæssig forpligtigelse som ved boliger, men også vil det være påkrævet hvis finansieringen sker gennem et lån. Også her giver en forsikring pengeudlåneren en større sikkerhed for at få lånet indfriet, hvis varen bliver smadret, skadet eller stjålet.

Ansvarsforsikring til motorkøretøjer

Hvis du ønsker at få bil, motorcykel, scooter eller knallert, er det lovpligtigt med en ansvarsforsikring. Hvis du ved et uheld anretter skader på andre mennesker, deres ting eller køretøjer, er både du og den skadede part forsikrede.
Bemærk dog, at du efter køb af et allerede indregistreret køretøj, skal du senest 3 uger efter overdragelse tegne en forsikring. Hvis du ikke har en ansvarsforsikring på dit køretøj, vil nummerbladene blive taget. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at forsikringen ikke gælder selve køretøjet, men kun de skader den måtte forårsage.

Se alle artikler om lån →