Hvad koster det at bygge et sommerhus?

Hvad koster det at bygge et sommerhus ?

For mange er det en livslang drøm. At bygge sit eget drømmesommerhus på en helt egen grund efter helt egne ideer til perfekte stunder med venner og familie. Skabe minder og få et andet hjem et andet sted i landet. Men man skal ikke bare have styr på sine drømme, men der skal også meget planlægning og en god økonomi til at bygge et sommerhus. Vi vil nu guide dig igennem omkostningerne ved at bygge et eget sommerhus.
Ligesom når man skal bygge et eget helårshus skal man både gøre sig praktiske og økonomiske overvejelser. Først og fremmest afhænger prisen af, hvilke drømme man har og om det skal være et standardhus eller et arkitekttegnet hus. Uanset hvilken løsning man vælger, er det en krævende proces at planlægge og bygge et sommerhus, for der er mange ting at tage stilling til.

Hvilken type sommerhus skal man bygge ?

Først skal man finde ud af, hvilket slags sommerhus man skal have. Dette kan bl.a. gøres ud fra følgende overvejelser:
– Hvor stort et hus er der behov for?
– Hvilken type sommerhus skal det være?
– Skal der være plads til overnattende gæster? Hvis ja, hvor mange?
– Hvilke faciliteter skal der være?
– Vil man gerne bo i huset når man er pensioneret?
– Skal der være mulighed for at leje huset ud?
– Hvor stor skal den tilhørende grund være? Hvor stort et stykke land skal købes?

Typer af sommerhuse

Som allerede skrevet er der grundlæggende 2 typer af sommerhus, enten typehuse og arkitekttegnede. Under typehuse hører også forskellige arkitekttegnede sommerhuse med faste mål, der dog har mulighed for personlig tilpasning såsom lys, byggegrund mm. Pga. de faste rammer fra typehuset undgår man at økonomien løber løbsk, men får samtidig et sommerhus med mulighed for personlig prægning. En anden fordel her er at man ofte kan se huset i praksis, enten på udstillinger eller som 1:1-modeller. En ulempe er naturligvis hvis man ønsker et helt specielt sommerhus, da det jo vil ligne mange andre sommerhuse. Ved at skabe et eget sommerhus, enten i samarbejde med en arkitekt eller selv, kan man skabe noget unikt ift. størrelse, udsigt, grundareal, stil og meget mere. Hvis man stadig ønsker at skabe noget unikt uden at have den store erfaring, kan man drøfte sine ideer og drømme med en arkitekt, der så kan afklare det ift. bygningsregulering og praktisk realisering.
Når det kommer til finansiering, skal man udover husets pris indberegne den samlede pris for at realisere projektet. Når man selv ønsker at realisere byggedrømmen, vil bankerne forholde sig anderledes end når man blot ansøger om et lån til et sommerhus der endnu ikke er færdig og der derfor ikke er noget færdigt hus som sikkerhed for lånet. Medmindre man har hele beløbet klart, skal man kontakte sin bank og/eller realkreditinstitut for at høre om sine muligheder. Dertil kommer prisen for grunden og de dertilhørende omkostninger såsom anlæg af terrasse, have, carport mm. Med et byggeri vil der altid være en vis usikkerhed, så man skal endelig ikke spænde sig for hårdt økonomisk for. Der vil altid komme små uventede udgifter og overraskelser, så det anbefales altid at have 10 % ekstra klar i budgettet til disse uventede udgifter. Alternativt kan byggeriet brydes op i mindre etaper.

Hvordan med finansiering af et sommerhus

Når man har fået styr på selve husets type og finansiering, skal man have fundet en passende grund. Ligesom ejendomsmæglere formidler huse, formidler de også grunde. Dertil sættes grunde til salg i aviser, på hjemmesider såsom jordportalen.dk, boliga.dk og byggegrunde.dk. endelig kan man også købe et nedrivningsmodent sommerhus og så bygge på den grund. Har man så fundet sin drømmegrund, skal man være opmærksom på følgende:
– Er grunden byggemoden? Er der kloak, strøm og el på grunden?
– Er der et hus i forvejen, skal der medregnes omkostninger for at rive det ned
– Hvordan er jordbundsforholdene? Er den f.eks. meget blød, skal den funderes ekstra eller have sat pæle i for at skabe tilstrækkelig bæreevne for bygningen. For at få undersøgt dette skal man have lavet en geoteknisk undersøgelse.
– Hvis man overtager grunden fra en anden, kan der være gæld i den. Det skal man naturligvis undersøge.
– Der kan være ventetid på kloakering, og det skal derfor fremtidssikres. Enkelte grunde kan ikke kloakeres, hvor man så skal have etableret septiktanke.
– Undersøg om der er lokalplaner, servitutter, byggelinjer mm der skal overholdes. Ønsker man f.eks. at rive et gammelt hus ned, skal man undersøge om der restriktioner ift Kystloven.
Når man så konkret skal bygge huset, er der mulighed for at gøre noget af arbejdet selv, men det anbefales at gøre det i samarbejde med byggemesteren. Det er en stor opgave at få et sommerhus stablet på benene, og visse dele kræver autorisation såsom vvs, kloak- og el-arbejdet. Ligesom ved bygning af helårshuse skal man engagere en uddannet rådgiver til hele forløbet. Vedkommende kan sørge for at forhindre misforståelse, få forløbet til at køre og skabe det forventede resultat. Jo længere og jo mere omstændig byggeprocessen bliver, jo dyrere bliver det, så disse relativt få penge er som regel godt givet ud.
Udover selve husets udformning og udseende samt finansiering er der juridiske perspektiver at inddrage. Ift. bygningsreglementet er reglerne meget ens, dog med enkelte afvigelser.
– Ift. byggeteknik, isoleringstykkelser og dampspærre er der ikke de samme krav. Ift. krav til ydervægge, tag mm. er der en række krav til isolering, der dog igen afhænger af materialet. En mur af træ skal f.eks. have en anden tykkelse end en stenmur.
– Bygningshøjde og afstand til skel. Sommerhuse må ikke være så høje som alm. Huse og skal være placeret min. 5 m. fra skellet.
– Bebyggelsesprocenten i sommerhusområder er typisk 15 %, men det er 30 % i byzonerne.
Grunden til at der er andre krav til et sommerhus end et helårshus, er at man ikke forventes at skulle bo i sommerhuset hele året. Uanset hvilke materialer og typen af hus man vælger, skal man have en byggetilladelse, før man kan komme i gang med at bygge. Her skal man kontakte finde ud af, om der er en lokalplan for området. Hos lokalplanen kan der være andre krav til byggeri end der er i bygningsreglementet.
Når huset så er blevet bygget færdigt, er der stadig løbende udgifter at vedligeholde. Der skal b.la. betales følgende:
– En løbende ejendomsskat som stiger i takt med at husets værdi stiger.
– Løbende udgifter til vedligeholdelse og reparationer
– Forsikringer, både under bygningen og når huset står færdigt. Under bygningen er det lovpligtigt med brandforsikring.
– Transportudgifter til at komme til og fra sommerhuset
– Faste forbrugsudgifter til vand, varme og el

Det er selvfølgelig muligt at få nogle af pengene tilbage ved at udleje sommerhuset, men denne indtægt vil både være sæsonbestemt og meget svingende. Dertil skal der også betales skat, hvor man enten kan vælge mellem et fast bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag.

Se alle artikler om lån →