Invester i dig selv og i dit liv

Invester i dig selv og i dit liv

Gennem hele livet skal man foretage valg. Hvad man vil med sit liv, hvordan man vil investere sine penge og en masse andre svære spørgsmål. Livets ressourcer som tid, energi og penge er dog ikke ubegrænsede, så det handler om at investere dem bedst muligt, så de kan give det bedste afkast for den enkelte. Vi har derfor skabt denne guide der viser de bedste investeringer gennem hele livet. Vi ændrer os gennem hele livet, og disse forskellige stadier afspejler sig også i, hvad man bør investere sin tid og sine penge i. Når man først har kontrol over sine personlige ressourcer, har man langt bedre muligheder for at kunne foretage gode beslutninger for et økonomisk godt liv. Investerer man korrekt, vil man få meget igen. Læs her mere om, hvordan investering i uddannelse er den vigtigste investering gennem hele livet.
Nedenstående er baseret på generelle og gennemsnitlige tal. Der kan dog være mange variabler og forskelle, så nedenstående er malet med en grov pensel og bør ikke ses som en facitliste for forskellige af livets faser, men mere som anbefalinger, som man kan støtte sig til.

Følgende faktorer påvirker investeringer:

– Alder: Jo yngre man er, jo færre penge har man og mere risikovillig

– Opsparing: Jo tidligere og jo mere man kan spare op, jo flere muligheder har man

– Økonomi: Man har først råd til at investere, når man har økonomien til det

– Eksterne faktorer: Ens økonomi præges både af globale, nationale og lokale udviklinger

Med en uddannelse falder risikoen for ledighed og muligheden for høj løn og mere sikkerhed stiger. Uddannelse er altid en guldrandet investering, uanset hvilken længde og type det er. Alle uddannelser tjener sig hjem. I gennemsnit indbringer en erhvervsuddannelse 14,4 mio. kr. Gennem et liv, en kort videregående uddannelse 16,7 mio. kr., en mellemlang videregående uddannelse 17,3 mio. kr. Og endelig giver en lang videregående uddannelse 24,5 mio. kr. Gennem et liv. Disse tal dækker dog også over store forskelle.
Grundlæggende kan man dele livets faser op i 4 faser. Vi vil nu gennemgå de forskellige stadier og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at investere i de forskellige faser.
Som barn/ung skal man investere i sig selv og i sin fremtid. Man har i denne fase typisk ikke mange penge, men lever af SU og et eventuelt et studiejob, og investeringen er ikke så meget af økonomisk karakter, men mere studiemæssig. Udbyttet er mere langsigtet, hvor man får mulighed for at investere i at skabe sig en god fremtid. I denne fase bør man investere i et SU-lån, hvis man ikke kan få økonomien til at hænge sammen uden et lån.

Flytter du sammen med din partner ?

Når man så har fået gennemført sin uddannelse, kan man begynde at tjene penge for alvor. I denne fase flytter man sammen med sin partner og bliver dermed til et par. Man køber måske hus og begynder så småt at være klar til at stifte familie. I denne fase vil man ofte opleve stigende udgifter til bolig, bil og andre faste udgifter. Bor man sammen med sin partner, vil man opleve at ens økonomi bliver flettet sammen med partnerens gennem fællesøkonomi.

Hvilken fase er du i ?

Når man kommer til næste fase, skal der fortsat investeres. Når man er blevet familie, er der fokus på at investere i obligationer og evt. forældrekøb. Det er essentielt at oprette børneopsparing til sine børn, så de senere i livet har lidt at starte ud med til kørekort, studier mm. Ligeledes kan man investere i en lejlighed gennem forældrekøb, hvor man køber en bolig til sine voksne børn, hvor de betaler dig husleje for at bo der. Der kan også investeres i obligationer, der er en forholdsvis sikker investering med et stabilt afkast. Dette giver en større finansiel afhængighed med behov for en forudgående investering, men det er med en lav risiko.

Tænk på livets investeringer før du bliver pensionist

Når man er blevet pensionist, har man mulighed for at høste frugten af sine mange investeringer gennem livet. I denne fase er børnene typisk flyttet hjemmefra, man har betalt bolig af, så man har forholdsvist lave udgifter, og derfor vælger mange i denne fase at ophøre med at tjene penge, men der er ingen grund til at ophøre med at investere i aktier. Det er der dog slet ikke behov for, men det anbefales at gå efter investeringer med lav risiko. Dette er et godt tilskud til den pension, som man har sparet op til gennem hele sit lange arbejdsliv.
Som ovenstående viser skal der investeres gennem hele livet, men det er essentielt at gøre det på den rigtige måde. Da man skal sætte sig ind i flere ting, synes mange at det er mere behageligt bare at lade sine penge ligge trygt i banken, men hvor man til gengæld får et lille eller slet intet afkast.
Ved at investere får man typisk et afkast der kan medvirke en eventuel negativ inflation og også lidt ekstra. Ligesom der er en risiko ved at have penge i banken, er der også en risiko ved at investere. Jo højere risikoen er, jo større gevinst har man mulighed for at få, og jo lavere risikoen er, jo mindre er gevinsten.
Uddannelse er nøglen til en sund og stærk økonomi gennem hele livet, og heraf kan man investere i andre ting. Når man først har fået gennemført en for den enkelte person passende drømmeuddannelse sidder man normalt med gode kort på hånden. Hvis man senere har lyst og økonomisk råderum til at investere i virksomheder, aktier og obligationer, er uddannelsen derfor en nøglefaktor.

Se alle artikler om lån →