Hvorfor er pensionsopsparing vigtig ?

Hvorfor er pensionsopsparing vigtig ?

Selvom man måske kun lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, bør man allerede her gøre sig overvejelser om sin alderdom og dermed om sin pension. Der skal nemlig være balance mellem indtægt, opsparing og muligheder, når man er blevet pensionist. Forberedelserne til en økonomisk behagelig pensionisttilværelse starter allerede, når man er ung.
Nutidens pensionister lever længere, og i deres pension ønsker de at opleve noget. At fortsætte det gode liv efter udtræden fra arbejdsmarkedet kræver ressourcer og dermed planlægning. Det er derfor altafgørende for en økonomisk god alderdom, at man får sparet op hertil, så der er balance mellem indtægt, udgifter og muligheder.

De fleste menneskers arbejdsliv følger nogenlunde følgende mønster. Fra midten til slutningen af tyverne kommer man ud på arbejdsmarkedet og er der de næste 40-45 år. Herefter lever man typisk 15-20 år som pensionist, hvor man ikke længere selv tjener penge. De fleste har pensionsopsparing i forbindelse med jobbet, ligesom mange også vælger en supplerende pensionsopsparing. For at sikre sig en økonomisk god alderdom skal man både lægge penge til side hver måned og overveje, hvordan pensionsopsparingen skal investeres. Læs her mere om hvilke pensionsordninger og – muligheder der er.

Når man har forladt arbejdsmarkedet, skal alle regninger fremover betales fra opsparing. Hvis man ønsker at fortsætte sit liv som hidtil med gaver til børnebørn, rejser og midler til at forsøde sit eget liv, kræver det rettidig planlægning. Hvorvidt man har penge nok hertil, skal overvejes ud fra følgende, hvor udgifterne ikke må overstige indtægterne:

  • 1). Hvor meget forventes udbetalt i pension?
  • 2). Hvilket forbrug regner man med at have.

Det er her vigtigt at tjekke alle sine indtægter og udgifter, hvis man ønsker at bevare en god levestandard i alderdommen. Bemærk også at pensionister og folk over 65 år har mulighed for at få indefrosset sine ejendomsskatter.

Planlæg din pension mens du er ung – få udnyttet alle ressourcer og muligheder

Når arbejdslivet er ovre, venter en tilværelse som pensionist. Måske har man et ønske om at tage på jordomrejse, at nyde sit otium i en lille kolonihave, eller måske bare have tid sammen med børnebørnene. Men når man ikke længere tjener penge, skal man leve af opsparing. Denne opsparing optjenes gennem arbejdslivet, og den skal helt grundlæggende kunne dække de udgifter der forventes at komme. Her er det ikke kun vigtigt med tilstrækkelig indtægt. Det er ligeledes vigtigt, at udgifterne ikke er for høje.

Når man påbegynder at planlægge livet som pensionist, skal man planlægge til hele livet. Her kommer en række anbefalinger til, hvordan man kan få enderne til at mødes – uanset hvor mange eller få penge man har. De beskriver hvilke overvejelser man skal gøre sig i forskellige faser af ens liv, når det kommer til pension. En gennemsnitsdansker er 42 år på arbejdsmarkedet, og det er en meget lang periode at planlægge i. Man kan ikke forudse ting som arbejdsløshed, sygdomme og lignede, så det er umuligt at ligge en helt detaljeret plan for sin pension, men det er vigtigt at gøre sig overvejelser, så man får mest muligt ud af de investerede penge.
Ligeledes kan ens forventede levealder give et fingerpeg, om hvor mange år der skal opspares til, men sådanne forudsigelser er forbundet med stor usikkerhed. Det drejer sig derfor om at få pengene til at slå til og lægge en så sikker plan som mulig.

Fundamentet for en god pensionstilværelse starter allerede langt før man kommer ud på arbejdsmarkedet. Valg af uddannelse kommer i høj grad til at definere ens økonomiske råderum og derfor også ens pensionsvilkår, men det handler ikke kun om, hvad man tjener. Det handler også om hvad man har af udgifter og især hvordan man ønsker at leve.

Så tidligt som muligt skal der skabes et overblik over, hvad man ud over folkepension og ATP Livslang pension får i pension. Pensionsinfo.dk er et samarbejde mellem banker, pensionskasser, offentlige myndigheder, sparekasser og livsforsikringsselskaber giver et overblik over pensionsopsparingen. Her kan man se, hvor meget man kan forvente udbetalt til pensionen. Her kan man løbende følge med i, hvor meget der er opsparet.

Jo før man har mulighed for det, jo før skal man begynde at spare op, da der vil være meget til alderdommen og pensionen. Dertil når pengene at forrente i længere tid, og det vil dermed give et større afkast i sidste ende. Hvis man begynder at spare sent op, bør man enten overveje at blive længere på arbejdsmarkedet eller indbetale mere til pension, så økonomien kan hænge sammen. Man har mulighed for at investere sine pensionspenge på forskellige måder. Læs her mere om, hvad der bedst kan betale sig for dig i din konkrete situation.

Der er vigtigt at tænke på pension, hvis ens liv ændrer sig. Det kan f.eks. være jobskifte, arbejdsløshed, skilsmisse, ægteskab, barsel eller ny boligsituation. Dette kan nemlig have indflydelse på forsikringsbehovet eller behovet for at spare op. Dertil kan det være en god ide med en ægtepagt, hvor det klart fremgår hvordan værdierne, inkl. pensionen, skal fordeles i tilfælde af skilsmisse.

Hvilken overvejelser er vigtige ifm. livet som pensionist

Hvor længe regner man med at være på arbejdsmarkedet? Folkepensionen kan f.eks. udsættes til man er 75 år, og udbetalingerne bliver gradvist forhøjet jo længere pensionen udskydes. Det er vigtigt at skelne mellem, om man arbejder fuldtid eller deltid. For hver dag i en 5-dages uge man ikke arbejder, vil der i gennemsnit være 20 % mindre til pension.

Endelig skal man gøre sig overvejelser om, hvordan man ønsker at leve, når man først er blevet pensionist. Som allerede skrevet er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan man ønsker at leve. Måske ønsker man efter et langt arbejdsliv med masser af forpligtelser at tage på jordomrejse og bare leve livet, mens andre bare ønsker sig mere tid sammen med børn og børnebørn. For nogle mennesker giver den fremskredne alder og et måske skrantende helbred måske behov for at flytte til en ny bolig samt mange andre overvejelser der skal gøres, når man kommer op i årene.

Se alle artikler om lån →