Hvad koster et barn ?

Hvad koster et barn ?

Børn er dejlige og en dejlig ny livsopgave, som langt de fleste ønsker sig. Men at få børn er ikke gratis, så man skal have råd til det, selvom det naturligvis ikke kun er økonomien der er afgørende. Vi kommer her med en guide til førstegangsforældre, hvad de kan forvente der kommer af udgifter.
Læs i øvrigt her om, hvad du skal være forberedt på af udgifter til barnets første år og hvad du kan forvente af økonomisk støtte.
Grundlæggende kan omkostningerne deles op i følgende:
− Ekstra faste udgifter
− Engangsudgifter
− Ekstra løbende udgifter

0-18 år – barnets opvækst

Ud over den store spænding ved at skulle være forældre giver den nye titel som mor eller far er der mange andre aspekter at tage hensyn til. Der er mange ting at overveje, og en af dem er økonomi. Stort set alle forældre oplever i barnets første år, at indtægterne falder og udgifterne stiger, så det er altid godt at have en opsparing.
Det er svært at give et entydigt svar på, hvad et barn koster fra det er født til det bliver myndigt. Børn er forskellige, har forskellige behov, og det er forskelligt, hvor meget forældre kan og vil give deres børn. En analyse viser at minimumsbudgettet for et barn pr måned er 3200 kr., hvor man dog må forvente at udgifterne er størst når barnet er helt lille og når det kommer ind i teenageårene. Med udgangspunkt i ovennævnte beløb koster et barn derfor minimum 700.000 kr. de første 18 år. Dette er dog uden børnetilskud og uden tilskud fra staten. En anden analyse viser derimod, at et barn på normalbudget koster knap 1,4 mio. Kr.
Ovenstående tal bør bruges i nedenstående overvejelser for at finde ud af, hvor meget det forventeligt skal koste:
− Hvad bør man som minimum forvente af ekstra udgifter om måneden?
− Hvad er normen for udgifter til børn gennem dets opvækst?
− Har jeg/vi mulighed for at dække disse udgifter?
− Hvor ligger vi henne ift. de nævnte beløb? Er det et acceptabelt niveau?
− Hvad kan man gøre for både nu og fremadrettet at overholde dette budget?

De første 3 år

Især i de første 3 år vil man opleve høje udgifter til møbler og høje udgifter til pasning fra 1-3 år, mens man på madbudgettet næsten ikke kan mærke nogen forskel, da et barn indtil børnehavealderen ikke spiser for mere end 4-500 kr. om måneden. Senere i livet skal man gøre sig overvejelser om, hvorvidt barnet skal i kommune- eller privatskole.
Som ovenstående viser er pasning en af de store udgifter i budgettet, især i barnets første år. Man kan selvfølgelig vælge, at den ene forælder begynder at gå hjemme, men til gengæld vil man så opleve, at husstandens indtægt vil falde. Man kan også trække på bedsteforældre hvis de er gået på pension, men det er også vigtigt for børn at blive socialiseret sammen med andre børn, så det kan ikke anbefales helt at droppe børnepasning, mødregruppe og lignende.
Normalt vil pasningen være dyrest når barnet er 1-3 år, og så vil det gradvist falde. Uanset om det gælder vuggestue, børnehave eller skoletilbud er der store forskelle fra kommune til kommune om, hvad det koster.
Som ovenstående viser, bliver der skruet op for udgifterne når man får børn. Man kan enten vælge at arbejde mere, men det er svært med et nyfødt barn. En anden løsning er at spare lidt på andre af de faste udgifter. Det er selvfølgelig sandt, at mange små bække gør en stor ø, men med et barn skal der alligevel nogle penge til. Her kan man med fordel gennemgå hele sit budget for at finde alternative og billigere løsninger. Disse kan være:
− Husleje/boliglån
− Billån og andre større lån
− Abonnementer som fitness, blade mm.
− Generelle indkøbsmønstre

Hvordan kan man spare 5-10% på ovenstående ?

Hvis man blot kan spare 5-10 % på ovenstående, vil man have en hel del penge ekstra at gøre godt med hver måned. Mange gange kan man finde langt billigere alternativer, hvis man blot undersøger det. F.eks. behøver man ofte ikke at have 2 biler, men kan nøjes med 1, hvor man i stedet kan erstatte bilen med offentlig transport.
Når man først har fået barnet, vil man opleve at livet ændrer sig meget. Her kan man med fordel inddrage sit netværk og trække på deres erfaringer og hjælp. Selvom børn er dejlige, er det godt kunne trække på bedsteforældre til at passe barnet engang imellem, så man stadig har lidt tid til sig selv og parforholdet. Ligeledes kan forældre ofte være behjælpelige rent økonomisk til uforudsete regninger og med gaver og ting til barnet.

Se alle artikler om lån →