Hvad hæfter din udlejer for ?

Hvad hæfter udlejer for og hvad skal du undersøge før indflytning…

Endelig er lejekontrakten kommet på plads, og du kan slet ikke vente med at rykke ind i det nye hjem, så du læser måske ikke kontrakten ordentligt igennem. Men det bør du, for du kan komme alvorligt i klemme, især hvis kontrakten er tidsbestemt.

Vi guider dig nu til den bedste indflytterguide, så du ved, hvad der stilles af krav og hvad du hæfter for.

Hele lejeperioden?

Uanset om lejeperioden er begrænset eller ubegrænset, hæfter man for hele lejeperioden. Ved en ubegrænset lejeperiode skal man som regel betale depositum samt 3 måneders husleje når man flytter ind. Det er også udlejers garanti for, at lejer bliver boende et stykke tid. Når udlejer så meddeler sin flytning, vil de 3 måneders forudbetalt husleje så blive brugt her, dvs. man skal ikke betale husleje de sidste 3 måneder.

Ved begrænset lejeperiode hæfter man som udgangspunkt for hele lejeperioden, medmindre udlejer kan finde en ny lejer for den resterende periode. Selvom udlejer har en såkaldt genudlejningsforpligtelse, dvs. forpligtelse til at gøre sig rimelige anstrengelser for at finde en ny lejer, kan man med denne type kontrakt meget vel ende med regningen for hele perioden. For at undgå dette kan man med fordel få indskrevet en opsigelsesret i kontrakten.

Regning ved fraflytning

Uanset om lejeperioden er begrænset eller ubegrænset, vil vedligeholdelsespligten som udgangspunkt være på udlejers side da lejer skal sørge for at vedligeholde boligen. Her skal man især være opmærksom på den såkaldte paragraf 11 i lejekontrakten. Her kan udlejer udvide lejers forpligtelser eller indskrænke dennes rettigheder. Så før kontrakten underskrives, bør man gennemgå den med en person der har forstand på dette, enten en ven eller benyt gratis hjælp fra en virksomhed.

Har jeg overhovedet ret til lejligheden?

Flytter man sammen med en ven eller en kæreste, skal ens navn også fremgå af lejekontrakten. Ellers risikerer man meget vel at stå uden rettigheder, hvis man vælger at flytte hver til sit igen, dvs. hvis ikke ens navn fremgår af kontrakten, har man ikke rettighed til at overtage lejemålet. I stedet kan udlejer vælge at finde en ny lejer. Hvis man vil sikre sig, skal man få opstillet en ny lejekontrakt, hvor begge navne fremgår.

Se alle artikler om lån →