Hvad er renter og renters rente?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvad er renter? Alt du bør vide om renter

I forbindelse med at optage et lån kan det være svært at gennemskue, hvad der præcist ligger bag de uoverskueligt lange aftaledokumenter, som man får udleveret til underskrift, før banken eller det pågældende låneselskab overfører de penge, du har anmodet om at låne. Dette er selvfølgelig ikke optimalt, og det kan være yderst frustrerende, hvis man ikke har nogen gennemgående erfaring med lån fra tidligere.[/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-affiliates”][vc_column_text]Her kan du derfor læse en smule om, hvad det reelt vil sige at blive pålagt en rente i forhold til et lån hos et hvilket som helst pengeinstitut eller låneselskab. Selvom renten kan synes at være en relativ overskuelig størrelse, ligger der nemlig flere ting bag denne procentsats, og det er disse, du vil blive nærmere oplyst om gennem denne artikel.

Hvad angiver en rentesats?

Helt basalt er renten en omkostning, som angives og udregnes som en procentsats af et konkret lånebeløb. Det er således ikke noget fast og konstant beløb, men det er derimod varierende og generelt og følger parallelt det beløb, for hvilket den er fastsat efter – i forbindelse med lån, den lånte kapital.

Hvis man skal vise retorikken gennem et eksempel; hvis man låner 10.000 DKK i banken eller online via en af de mange internet-långivere, og dette lån ifølge låneaftalen har en rente på 20 % p.a., skal man således betale 20 % af 10.000 DKK – altså 2.000 DKK – i rente. Således vil man, hvis man betaler lånet tilbage i løbet af et år, skulle tilbagebetale 12.000 DKK, idet man både skal betale renter og det lånte beløb.

Det ovenstående eksempel er meget simpelt, og det giver et generelt billede af, hvad en rentesats egentlig angiver. Det er en simpel renteberegning, og selvom det kan virke nemt at forstå, skal man dog være en smule påpasselig med at tage det for gode varer. Dertil er det nemlig en kende misvisende ift. den lånesituation og de omkostninger, der udøves og betales i praksis. Der er i realiteten mange faktorer, som ikke er inddraget i den præsentation, som er angivet ovenfor og for at få en bedre forståelse for de aktuelle og i praksis gældende spilleregler, er der flere forhold og begreber, som man skal stifte bekendtskab med – men bare rolig, det er slet ikke så kompliceret, når det kommer til stykket. Nedenfor har vi gjort vores bedste for at forklare de ting, du skal vide, når snakken falder på renter.

Renters rente – hvad er det for en størrelse?

Det kan virke en smule besynderligt, at man i daglig tale kan tale om renters rente, og for de fleste forbrugere er det ikke et begreb, som man er synderlig bekvem og tryg ved at anvende, da man ikke altid er helt med på, hvad det egentlig indebærer. Dette er helt forståeligt, og skal man forstå alle facetter af begrebet ’renters rente’, er det muligt, at man bliver nødt til at tage en uddannelse i finansøkonomi.

Men dermed sagt er det alligevel et begreb, som man relativt nemt og overskueligt kan få en gennemgående og tilstrækkelig forståelse for. Helt basalt er renters rente en rente, som man skal betale af et det beløb, man tidligere har betalt i rente. Dette kan virke en smule frustrerende, og det kan samtidig virke svært at forholde sig til, at man skal betale renter af de renter, man allerede har betalt. Men frustrationen kommer man ikke langt med, og renters rente er en fast del af låneaftaler hos alle landets og dertil verdens långivere, hvorfor man må indfinde sig med dette, såfremt man ønsker at låne penge.

Hvad er renters rente ?

For at forstå betydningen af ’renters rente’ er det vigtigt, at man forstår, at man skal betale renter af de renter, man allerede har betalt. Det er nemlig præcist dette, som forstås ved begrebet, og for at få nogen forståelse af begrebet er dette udgangspunkt alfa og omega. Derefter er det ikke svært at forstå, hvordan udregningen af renters rente foretages, og hvordan man beregner det beløb, som man skal betale i renters rente.

Til illustration kan vi benytte samme eksempel, som vi gjorde ovenfor. Dog med den nye forudsætning, at man i stedet betaler beløbet tilbage efter 2 år. Med en hovedstol på 10.000 DKK og en rente på 20 % p.a. betaler man 2.000 kr. om året i renter. Dertil skal man i det andet år betale renter af det beløb, som man første år skulle betale i renter. Det vil sige, at man oven i de 20 % af hovedstolen (10.000 kr.) også skal betale 20 % af det beløb, som man skulle betale i rente – altså 20 % af 2.000 = 400 kr. Dermed bliver det samlede beløb, som man betaler i rente efter de to år, lig med 14.400 kr. (hovedstolen + renter for 1. og 2. år+ renters rente).

Selvom denne beskrivelse og forståelse af renters rente kan virke en smule uoverskuelig og kompliceret, er det ikke noget, man behøver at tænke yderligere over. I de fleste tilfælde er det nemlig nærliggende for den almindelige danskere blot at kigge på lånets ÅOP, altså de årlige omkostninger i procent, hvilket angiver alle lånets omkostninger udregnet i én procentsats for at gøre overblikket mere overskueligt. ÅOP vil dog ikke blive omtalt yderligere i denne artikel, men en mere dybdegående beskrivelse kan findes på siden, hvis man har yderligere behov eller lyst til at stifte bekendtskab med begrebet og dets funktion og formål.

Et lån har mere end én rente

I forbindelse med uddybelsen af ovenstående rentesats er det vigtigt, at man er bevidst om, at der i eksemplet kun er tale om den nominelle rente, hvilket er den rente, man skal betale, når man låner penge. Denne rente er afhængig af den konkrete låneaftale, og den vil således variere fra de forskellige lån og udbydere.

Søger du lån på internettet eller i et andet pengeinstitut vil den pågældende långiver ofte vejlede med en given rentesats. Denne er dog kun vejledende, og man skal være påpasselig med at tro, at det er denne rente, der vil blive brugt i forhold til din konkrete låneaftale. Dette skyldes, at enhver rente udregnes i forhold til den enkelte låntager, således at man opvejer risikoen i forhold til lånets omkostninger. Den nominelle rente er dog ikke meget værd i sig selv, og tager man udelukkende udgangspunkt i denne, vil man ikke få et retvisende billede af, hvilket lån der reelt er det billigste. Nedenfor vil du blive præsenteret for en række rentebegreber, som også er relevante, når man overvejer renteniveauerne på de forskellige lån. ÅOP vil dog ikke blive omtalt yderligere, selvom den reelt angiver den måske vigtigste ”rentesats” på et lån. Ønsker du mere information omkring ÅOP, kan du eventuelt besøge vores side omhandlende dette emne.

Variabelt- eller fastforrentet lån

Vigtigst af alle overvejelser, når det kommer til lånets rente, er overvejelsen, om man bør klogest i at vælge et variabelt- eller fastforrentet lån. Dette er de to primære rentemodeller, der findes på lånemarkedet, og det er således vigtigt, at du gør op med dig selv, hvad du er mest komfortabel med. Nedenfor har vi beskrevet fordele og ulemper ved begge rentestrukturer, så du kan danne dig et indtryk af, hvilken mulighed der er optimal i lige præcis din situation. Ved et lån med variabel rente menes de lån, som løbende reguleres parallelt med markedsrenten. Det vil med andre ord sige, at man helt jordnært har mulighed for at få både en højere eller lavere rente, end hvad der var udgangspunktet, da man optog lånet. Der findes flere typer af variabelt forrentede lån, og forskellen på de forskellige typer er, at nogle har hyppigere renteregulering end andre. Fx er der lån, hvor renten reguleres hvert år, men der er også andre lån, hvor renten måske kun reguleres hvert femte år. Med de variabelt forrentede lån er der mulighed for at få en lavere rente på sit lån, hvis markedsrenten skulle vise sig at falde op til din rentetilpasning, men derved er der også den risiko, at renten kan stige i samme periode. Derfor er det generelt en vurderingssag, om man har tiltro til, at renten vil falde, eller om man derimod tror, at renten vil stige, hvorfor det variabelt forrentede lån ikke er den mest ideelle løsning. Ved det fastforrentede lån er der ikke samme bekymring i forhold til eventuelle ændringer i markedsrenten, og man kan derfor generelt sove mere roligt om natten. Dette skyldes, at renten ikke ændres i løbet af låneperioden, medmindre man vælger at konvertere sit lån, hvorfor renten reguleres på ny. Den fastforrentede model er således, som navnet antyder, pålagt en fast rente, hvortil der som udgangspunkt ikke er mulighed for at ændre renten. Denne model kan fx være attraktiv, hvis markedsrenten har været lav i en længere periode, og den fastforrentede rente derfor er relativ lav, men man ikke har tiltro til, at markedsrenten fortsat vil være lav. Således kan man evt. få en fast rente på sit lån, og hvis markedsrenten senere viser sig at stige, undgår man højere renteomkostninger. Dertil skal man da også være opmærksom på, at den faste rente også kan have modsatte effekt. Fx kan man optage et lån med en gennemsnitlig rente, og hvis markedsrenten falder kraftigt, kan man være nødsaget til at omlægge sit lån, hvilket kan blive dyrt i administrative omkostninger. I forhold til det variabelt forrentede lån kan det siges, at det fastforrentede lån ofte ligger et godt stykke over markedsrenten og dermed de variabelt forrentede låns rente. Dette skyldes, at man ikke har samme risiko for pludselige rentetilskrivninger, som man eksempelvis har ved de variabelt forrentede lån, hvorfor man må kompensere for en mere sikker lånemodel. Dertil kan man da også være mere rolig, når der er international tumult og snak om, at renten skal hæves. Dette vil nemlig ikke påvirke de personer, som har valgt den sikre løsning i form af et fastforrentet lån.

Effektiv rente

Den effektive rente er generelt mere pålidelig end den nominelle- eller pålydende rente, da den på en mere overskuelig måde viser, hvor meget man skal betale for at låne penge af et pengeinstitut eller et låneselskab. Det ligger da også i udtrykket ’effektiv’, at denne er mere klar i mælet, når man fx skal sammenligne lån. Indregnet i den effektive rente er nemlig også renters rente, som ellers kan være svære at kortlægge i de omfattende lånedokumenter, hvorfor den effektive rente er et mere retvisende overslag over, hvad man skal betale i renter på et givent lån. Så slipper man også for at foretage den besværlige beregning, der ligger forud for at finde renters rente, hvilket kan være svært, hvis ikke man har den store interesse eller forståelse for økonomi.

Morarenter – betal altid til tiden

Morarenten er et begreb, man helst ikke vil stifte bekendtskab med, hvis man låner penge. Det er nemlig den rentesats, man skal betale, såfremt man misligholder sine låneaftaler. Denne rentesats kan være meget høj, og reelt er den kendt for at være ulidelig byrdefuld i forhold til de hurtige kviklån og andre lån på nettet. Derudover er der dog også andre, mere traditionelle lån, der også pålægger låntageren morarenter, hvis man ikke overholder sine aftaler. For de fleste er det ikke grundlag for stor bekymring, at man ’kan’ blive pålagt at betale morarenter, men dertil er der dog nogle, som ikke er så sikre i deres økonomiske situation, at de bør tage højde for rentens potentielle byrdefulde omfang. Netop derfor er det da også altid aktuelt, at man tager morarenten med i sine overvejelser, når man låner penge. Således er man i hvert fald klar over omfanget af ekstra omkostninger, hvis man ikke overholder den oprindelige afdragsordning.

Det er lovpligtigt at henvise til en evt. morarente, hvis man låner penge ud, og derfor kan man altid stifte bekendtskab med denne ved at læse låneaftalen grundigt igennem, før man låner penge. Således er man også forsikret om, at man ikke bliver overrasket over ekstra omkostninger, som man ikke kendte til, da man skrev under på sin låneaftale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Se alle artikler om lån →