Hvad er en aktie ?

Hvad er aktier

Vi advarer imod gearing og handel med aktier for lånte penge, men som en del af vores finans leksikon skriver vi her hvad en aktie er.

Investering i aktier kan ende med et tab

De fleste har en eller anden ide om, at er aktie er noget man med fordel kan investere sine penge i for at få et afkast, men der er ofte stadig mange ubesvarede spørgsmål. Vi vil nu guide dig gennem hvad en aktie er, hvilken risiko man undgår, hvilke typer af aktier der findes samt hvem der bør investere i dem.

Helt enkelt sagt er en aktie en andel af et aktieselskab, så når man køber en aktie, bliver man del af det pågældende selskab og dets værdi. De udstedte aktier udgør firmaets egenkapital, så når man investerer i aktier, er det med forventning om at virksomheden er rentabel, så man opnår en fortjeneste. For at opnå en reel fortjeneste, skal man dog investere meget store beløb, men modsat bankopsparinger og værdipapirer, er der en reel chance for tab ved at investere i aktier. Jo større risikovillighed, jo større er den mulige fortjeneste.

Modsat den fast-rentede bankopsparing hvor man kan forvente en fast årlig avance giver aktier et svingede udbytte, da det afhænger af markedssituationen. Har man midlerne og tør tage risikoen, kan der være store avancer at vinde ved aktier, men man skal virkelig have en stærk økonomi uden for mange lån, og man skal hele tiden være opmærksom på udsvingene. Med denne risiko i baghovedet bør man først investere, når man vil gøre det på længere sigt og har et solidt økonomisk fundament. Den ene dag vil aktiemarkedet være præget af høje avancer, mens den næste dag kan byde på kæmpe fald, er aktier kun et oplagt valg for den langsigtede investor. Her vil en kortsigtet kurstab godt kunne indhentes med tiden.

Hvis man beslutter sig for, at aktier er det rette at investere sine penge i, bør man sætte sig ind i hvilke typer af aktier der findes og dermed hvilke aktier, der opfylder den enkeltes behov bedst. Nu vil vi præsentere de forskellige typer aktier:

Defensive aktier
Denne type aktier er ikke følsomme over for konjunkturer og er dermed stabile, hvor man kan tjene penge næsten uafhængigt af den økonomiske situation. Denne type findes typisk i brancher for produkter, som der altid vil være behov for, uanset den samfundsøkonomiske situation såsom mad, medicin, forsikringer og lignende. Brancher som medicinal-, forsynings- og forsikringsbranchen er kendetegnet ved deres høje stabilitet, da de leverer mange forskellige løsninger på forskellige niveauer, både til private og til erhvervslivet. Alle behøver et sted at bo, mad på bordet samt forsikringer, uanset den øvrige økonomiske situation, arbejdsløshed og negativ vækst.
Pga. ovenstående stabilitet stiger og falder defensive aktier ikke så meget som andre typer af aktier. Hvis man overvejer denne type, kan det især betale sig at kigge på firmaer som Novo Nordisk, Topdanmark og Danisco samt banker og pensionsselskaber.

Cykliske aktier
Modsat ovenstående stabile defensive aktier er cykliske aktier en meget større økonomisk risiko at indgå i, men tilbyder ligeledes en dertil større avance. Denne type findes ofte i virksomheder, der er afhængige af den øvrige samfundsøkonomi, da de tilbyder varer eller services der vil blive nedprioriteret ved nedadgående konjunkturer, mens efterspørgslen vil stige ved stigende konjunkturer. Her tænkes især på bilproducenter, rejseselskaber og byggebrancher. Yderligere kan der skelnes mellem almindelige mærker og luksusmærker. Hvor man i opgangtider måske vil være mere tilbøjelig til at investere i en dyrere bil, dyrere tøj eller andre former for varer, hvor man vitterligt køber det for mærkets skyld, vil man i “almindelige gode tider” måske mere vil satse på de billigere mærker. Hvis man f.eks. virkelig er afhængig af at have bil, men ikke har mange penge, vil man vitterligt nok købe en billigere bil i stedet for at investere i en luksusbil.
Her tænkes især på virksomheder som AP Møller Mærsk, FL Smidt, Vestas, Porsche, Gucci samt andre store og tunge luksusmærker. Ved cykliske aktier mærker man straks udsving, uanset om de er positive eller negative.

Vækstaktier
Helt grundlæggende er vækstaktien en aktie, som man køber. Man køber sig ind i en virksomhed med gode fremtidige vækstmuligheder. Den valgte virksomhed skal kunne påvise en årrække af solid vækst højere end samfundets generelle vækst, og dette afspejles naturligvis også i aktiekursen. Her er virkelig penge at tjene i opgangsperioder, men kursen vil også falde tilsvarende i nedgangsperioder. Der er ofte høje forventninger til disse aktier, som forhandles til høj kurs og dermed et større kurstab, hvis de ikke lever op til forventningerne, men der er altid fokus på kvaliteten. Hvis man overvejer sådanne aktier, kan man især kigge p virksomheder som NovoZymes, Vestas og Unibet Group.

Value aktier
Hvis ingen af ovenstående aktier er noget man ønsker at investere i, kan man overveje value aktier. Disse aktier giver god værdi for pengene, og disse aktier forhandles for mindre end deres reelle værdi, da man ofte kigger på virksomhedens langsigtede fundament i stedet for den nuværende værdi, hvilket giver investoren mulighed for store gevinster, når prisen er presset i bund. Grunden til denne undervurdering kan skyldes flere ting, og her spiller flere faktorer ind. Negativ omtale i medierne, enkelte dårlige regnskabsår, eller aktierne tilhører simpelthen en mindre spændende og mindre profitabel kategori, hvilket gør den mindre interessant for forskellige finansmagasiner, selvom det ikke nødvendigvis er sandt. Hvis man sammenligner denne type med andre aktier, har det historisk set resulteret i gode avancer. Sagt firkantet giver det god mening at købe noget til 50 kr., som reelt er 100 kr. værd. Kendetegnende for virksomheder med valutaaktier er at de er inde i lavvækst, men får de pludseligt succes, øges væksten, og aktierne bliver dermed mere værd. Denne type aktier giver altså et stabilt afkast med en begrænset risiko for kursfald, men samtidig er risikoen for de store kursstigninger også meget lille. Her er der især fokus på den lave pris.

Aktier er ikke en magisk guldgrube, men derimod en mulighed for den store økonomiske avance, der også kan vise sig at give bagslag. Hvis man kigger på det globale aktiemarked inden for de sidste 30 år, var der den højeste avance i år 2003 med 34 %, mens 2008 gav en negativ avance på 40 %. Finanskrisen i 2008 trak virkelig tæppet væk under aktiemarkedet og kostede mange mennesker alt, så man skal være klar over risikoerne og have en økonomi, der kan klare eventuelle tab og de udsving, der unægteligt vil komme. Hvis man er risikovillig og kan leve med det, kan aktier være et godt valg, men har man behov for en stabil økonomi med behov for at investere i hus og bil, er aktiemarkedet ikke det oplagte valg. Hvis man virkelig falder over et scoop, kan man optage et lån til at investere, hvis man kan klare at betale lånet tilbage inden for den aftalte tid, men det skal virkelig være et sikkert scoop.

Se alle artikler om lån →