Hvad er arveafgift i procent ?

Værd at vide om arveafgift

Når man bliver ældre, skal man begynde at gøre sig overvejelser over, hvad der skal ske med ens værdier og penge, når man engang dør. Selvom døden måske ikke er lige for, kan det give ro i sindet at lave et testamente. Ud over at man ønsker at betænke sine nære og kære med penge og ting, kan et testamente også forhindre familiekonflikter og juridiske slagsmål om den efterladtes midler.

Ovenstående er ikke skrevet for at give rynker i panden, men for at kunne give ro i sindet. Udover det rent praktiske er der også nogle skatteregler, som man bør være bekendt med, og man skal have taget stilling til den såkaldte boafgift.

Arveafgiften i procent ?

I henhold til ovenstående kan arvinger inddeles i 3 kategorier. Den første gruppe skal ikke betale arveafgift, mens den anden skal betale en boafgift på 15 % af den arvede formue. Den tredje og sidste kategori skal udover boafgiften på 15 % betale en tillægsboafgift på 25 %, dog udregnes tillægsboafgiften først efter at boafgiften er fratrukket. Derfor er tillægsboafgift 36,25 % og ikke 40 %.

Den første gruppe skal som skrevet ikke betale afgift og er ægtefæller, almennyttige organisationer og staten. Alle andre skal som minimum skal som minimum betale boafgift. Til den anden gruppe der skal betale denne afgift hører nære slægtninge som bl.a.:

– Børn, stedbørn, deres afkom samt adoptivbørn og bortadopterede børn
– Svigerbørn
– I enkelte tilfælde plejebørn
– Samlever gennem minimum 2 år før dødsfaldet
– Samlever gennem mindre end 2 år, hvis man på dødstidspunktet har et barn sammen
– Forældre. Svigerforældre, stedforældre og plejeforældre er ikke omfattet af dette
– Fraseparerede eller fraskilte ægtefælle

Den tredje gruppe af arvinger inkluderer alle, der ikke allerede er blevet nævnt. Det inkluderer bl.a.:
– Søskende
– Niecer, nevøer
– Stedforældre, bedsteforældre, onkler, tanter
– Samlevers børn (medmindre barnet har delt bolig med dig i en periode på minimum 5 sammenhængende år påbegyndt inden barnets fyldte 15. år)
– Alle andre begunstigede

Se alle artikler om lån →