Hvad dækker bilforsikringen

Er jeg dækket mod alt med en bilforsikring?

En af de faste udgifter man ikke skal spare på er forsikringer. Det hører man gang på gang, for når man er forsikret, er man jo fuldstændig sikker og tryg og dækket ind mod alt, hvis der skulle ske noget, så man ikke bliver ramt økonomisk. Eller er man det?
Som bilejer skal man i Danmark som minimum have en lovpligtig ansvarsforsikring, der økonomisk beskytter med skader og uheld såsom personskade og skade på andres biler og ting. Der skelnes overordnet mellem en ansvars- og kaskoforsikring. Som nævnt er en ansvarsforsikring lovpligtig, da den dækker det økonomiske ansvar på andre personer og biler, men ikke ens egen bil eller legeme, hvis man er skyldig i en ulykke. En selvrisiko vil afgøre, hvor meget man så selv skal betale. En kaskoforsikring er derimod en udvidet ansvarsforsikring, hvor man også er dækket hvis bilen bliver stjålet, eller man selv laver skader på bilen.

Ansvar eller kaskoforsikring

Normalt koster en ansvarsforsikring halvt så meget som en kaskoforsikring, men det afhænger i høj grad af ens risikoprofil og hvor forsikret man ønsker at være. Jo ældre en bil er, jo mindre er dens værdi, og i sådanne tilfælde kan det normalt bedst betale sig med en ansvarsforsikring, men med tilkøb af vejhjælp da en ældre bil oftere vil gå i stå end en ny. Modsat vil en nyere og dyrere bil næsten altid kræve en kaskoforsikring, da det vil blive et stort indhug at erstatte en ny og dyr bil for de fleste.
Vi vil nu gennemgå nogle tilfælde, hvor man ikke er dækket af bilforsikringen, selvom man er forsikret helt efter bogen.

Vi vil nu gennemgå 10 eksemplarer hvor man typisk ikke er forsikret.

• Tyveri af flytbart ekstraudstyr: Alt ekstraudstyr såsom mobiltelefoner, GPS og lignende der uden videre kan fjernes fra bilen er normalt ikke dækket af bilforsikringen, medmindre det præcist står angivet i policen. Dette gælder også evt. dunke med brændstof og andre væsker, som man kan have haft i en blender.
• Skader på elektroniske og mekaniske dele: Skader der kan opstå i disse dele af bilen såsom motor, styresystem og elektriske styresystemer er normalt ikke dækket af kaskoforsikringen. Det er kun i tilfælde hvor skaden er sket som følge af lynnedslag, brand eller hærværk.
• Skader som følge af vind og vejr: Skader såsom frostsprængninger og rusttæringer samt skader som skyldes slid og/eller tæring er normalt ikke dækket af kaskoforsikringen.
• Skader på tilkoblet enhed: Det er nødvendigt at tilkøbe ekstra forsikringer, hvis man ofte kører med f.eks. campingvogn eller trailer, da de ikke er medinregnet af en almindelig forsikring. Her tænkes især på skader som den tilkoblede enhed forårsager på andre fartøjer.
• Ens egen bilforsikring dækker normalt ikke skader, hvis man benytter privat udlejningstjenester. Her skal udbyderen stå for dem.
• Dobbelt selvrisiko ved lån til unge: Mange selskaber vil kræve dobbelt selvrisiko, hvis man låner bilen ud til unge under 25 år, så når børnene bliver gamle nok til at låne bilen, er det vigtigt at gennemgå policen.
• Hærværk: Det er meget forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvordan man er dækket i forbindelse med hærværk. Mens nogle selskaber dækker skaderne såfremt man kan finde gerningsmanden, dækker andre slet intet i forbindelse med hærværk. Igen dækker andre såfremt der er tale om seriehærværk, og gerningsmanden bag findes. Det vil dog være op til forsikringstageren at bevise dette med politiets hjælp. Her er det vigtigt at undersøge, hvad der præcist står i policen.
• Bilen forsvinder: Har man frivilligt lånt sin bilnøgle ud, er der ikke tale om tyveri, men derimod en bortkomst. Dette gælder også hvis værkstedet går konkurs mens bilen er der eller i forbindelse med et privat bilsalg.

Dækker bilforsikringen hærværk ?

F.eks. er man ofte ikke dækket ved hærværk, medmindre det med sikkerhed kan bevises hvem der har gjort, og om hvorvidt der er tale om seriehærværk eller blot rettet mod en selv. Det er også blevet en trend at leje sin bil ud mod betaling, men man er i de fleste tilfælde ikke forsikret, medmindre man specifikt tegner en specifik forsikring. Ofte taler man ikke specifikt med sit forsikringsselskab eller er ikke klar over, om det drejer sig om kasko- eller ansvarsforsikring. Her skal man altid have fokus på forsikringens dækning. Hvis forsikringen ikke dækker ordentligt, kan den billigste forsikring meget hurtigt blive den dyreste og mest uholdbare løsning. Her skal man virkelig læse hele policen igennem for at finde ud af, hvad den dækker og hvorvidt det er nødvendigt at tegne ekstra tillægsforsikringer.

Sammenlign altid ansvars- og kaskoforsikringer hver for sig

Når man skal vælge forsikring ud fra ovenstående, bør man altid sammenligne ansvars- og kaskoforsikringer hver for sig. Der er mange penge at spare ved at lave lidt research og så lave kvantitative og kvalitative sammenligninger.
Der findes et hav af tilvalgsforsikringer, så hvis man er tvivl hvad man behøver, bør man altid kontakte sit forsikringsselskab for at høre, hvad en given forsikring dækker og hvad de bedste muligheder er i en given situation.

Se alle artikler om lån →