Historisk lav rente

Lige nu (Dato: Sommeren 2019) er renten historisk lav. Uanset hvilken historisk målestok man bruger, skal man mange år tilbage for at finde et tilsvarende lavt niveau. Centralbankerne har med forskellige økonomiske instrumenter til at styre økonomien presset renten i bund. Men hvad betyder denne lave rente for dig, og hvordan kan man bedst udnytte den i privatøkonomien?

Vi vil nu guide dig til at bruge den til din fordel, og hvad du skal være opmærksom på.

Renter er mange ting. De er konkrete tal for betaling af lån til bil, hus, forbrug og meget mere, men de er også indikatorer på markedets tilstand og evnen til at låne penge. Renten er med andre ord prisen på penge, og den enkle forklaring på den lave rente er at markedet bestemmer prisen på penge ligesom med det generelle forhold mellem udbud og efterspørgsel. Dog reguleres dette som skrevet også til dels af centralbanker der kan opkøbe værdipapirer og trykke penge, selvom udlånsrenten i højere grad fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel samt forventningerne til fremtidig inflation.

Grundet denne markedsmekanisme er prisen og dermed renten blevet negativ. Sagt på en anden måde holder folk på pengene, og derfor er renten faldet. Som forbruger har man derfor mange muligheder for at booste forbruget ved at optage lån til meget lave renter. Renten er altså en faktor med stor indflydelse på mange aspekter af ens privatøkonomi – alt fra rente på ens indestående i banken over boliglån til aktiemarkedet.

Hvad kan jeg bruge den lave rente til?

I forlængelse af ovenstående kan det fremhæves at renten stadig er meget lav i forhold til for 10 år hvor den store krise brød ud, selvom både beskæftigelse og den samlede globale økonomi har det bedre end dengang. Der er med andre ord masser af penge i kassen, men for lånetagere er det en god mulighed for at forhandle sig frem til bedre lånemuligheder og -konvertering.

Bankerne nærmest kæmper om at tiltrække nye kunder, og det kan udnyttes med et bankskifte til en lavere rente med en hurtig og nem kontant gevinst. Dette gælder for alle typer lån, men det kan især mærkes på lån til hus og bil.

Alt for mange mennesker optager lån til store ting som hus og bil og ser det derefter blot som noget fastlåst der skal tilbagebetales over en aftalt periode, men der er faktisk mange penge at spare ved løbende at vurdere og kigge kritisk på sin aftale. Med den nuværende lave rente kan op mod 80% af danske lånetagere få forhandlet sig frem til bedre betingelser end de allerede har og vil i snit kunne spare 10-12.000 kr. årligt. Der vil være udgifter forbundet med skiftet, men disse overtager den nye lånegiver som regel, da de jo ønsker at tiltrække nye kunder.

Hvad står der i lærebøgerne ?

Alle økonomiske lærebøger prædiker at man ikke skal låne penge for at finansiere sit forbrug, men det er desværre nødvendigt for de fleste med store anskaffelser som hus, båd og bil. Med den nuværende lave rente er det billigere at optage lån, så der kan være mange penge at spare i det lange løb ved at anskaffe sig en ny bolig eller bil når renten er lav.

Har man en opsparing, kan man også med fordel investere en del heraf. Som følge af den lave rente, er indlånsrenten også lav, og når inflationen er højere end indlånsrenten, får man intet ud af at opbevare sine penge i banken. Ved at placere en del heraf i gode velvalgte investeringer vil man altså få mere for sine penge end ved bare at lade dem stå på en lukket konto.

Kontakt låneudbyderen og se hvad der kan tilbydes

Som med alle andre økonomiske aktiviteter gælder det om at afsøge markedet og finde det tilbud der er som skræddersyet til ens unikke behov. Man skal ikke være bange for at udnytte sin position som eftertragtet kunde og spille udbyderne ud mod hinanden. Alle pengeudlånere og banker er interesserede i at tiltrække nye kunder, og det kan sagtens presse renten yderligere i bund hos den nuværende lånegiver at have et nyt og bedre tilbud fra en anden i baghånden. Her kan du med fordel bruge vores liste af låneudbydere til at finde et bedre tilbud. Alternativt kan man selv kontakte udbyderen og lægge op til at lave en bedre aftale.

Hvis det drejer sig om et boliglån på en ejerbolig, skal der med en ændring af lånet foretages en ny vurdering af boligens værdi. Sættes den højere end før, kan 80% af beløbsforskellen lånes i realkreditinstituttet, hvor renten i næsten alle tilfælde er lavere end i banken. Ligeledes vil der med et andelslån være mange penge at spare på et banklån, da en større andel af beløbet skal lånes i banken frem for i et realkreditinstitut. 

Endelig vil det også være muligt at optage lån til andre formål som f.eks. virksomhedsopstart. At starte en moderne virksomhed inden for service eller IT kræver ikke nær så store midler som en traditionel virksomhed. Det er også grunden til at der startes nye virksomheder som aldrig før, dog uden at det booster låneindustrien.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

I slutningen af 2018 blev det muligt at optage lån på dengang uhørt lave 2%, men selv for denne type lån kan det betale sig at omlægge til et fastforentet lån til den nuværende lave rente. Kaster man et teoretisk blik på den nuværende økonomi, kan man inddrage begrebet ligevægtsrenten. Den fastlægges af det forventede inflationsniveau plus en realrente der igen er bestemt af den langsigtede økonomiske vækst, da større vækstmuligheder giver mere rentable investeringer. Det vil altså sige at jo højere forventningerne til inflation og vækstmuligheder er, jo højere vil ligevægtsrenten være. Det gælder naturligvis også modsat.

Ligevægtsrenten er lige nu noget højere end det aktuelle renteniveau, og renterne vil derfor stige igen, men det er umuligt at forudsige hvornår, da det afhænger af mange ting. Pt. er renterne på kreditforeningslån lave som de har været et stykke tid. Lånet med den laveste rente er dog ikke altid den bedste løsning, da prisen for det samlede lån afhænger af flere ting. Ved at vælge et lån med en kortere løbetid, f.eks. 20 år i stedet for 30, vil man med et lån på 1 mio. i løbet af 5 år have afbetalt 100.000 kr. mere. Har man en meget stærk økonomi, kan man i dette eksempel halvere sin restgæld ved at vælge en løbetid på 10 år. De største besparelser kan fås på lån med den længste løbetid og den største restgæld eller lån med stor forskel på nuværende og kommende rente.

Hvornår tror du, at renten stiger ?

Renten vil stige igen, men ingen ved præcis hvornår, da det afhænger af flere ting. Mens efterspørgslen på penge er på meget lav grundet de tilbageholdende investorer, er udbuddet af penge steget kraftigt, og så længe udbuddet holdes oppe af centralbankerne, stiger renten ikke nævneværdigt.

Stiger udbuddet på en vare med en i forvejen lav efterspørgsel, falder prisen yderligere, og udbyder vil derfor skulle betale mere for at få den opbevaret. Inflationen har i de seneste år ligget lavere end målsætningen på 2% og sammenholdt med opkøbet af finansielle aktiviteter, er mængden er penge på markedet blevet øget, hvilket presser markedsrenten yderligere ned. Med andre ord er der masser af muligheder for at udnytte den lave rente, men man skal stadig se sig for og vælge ud fra egen økonomi og muligheder og ikke blot vælge det første og bedste lån med den laveste rente.

Se alle artikler om lån →