Har bankrådgiveren tavshedspligt ?

Har din bankrådgiver egentlig tavshedspligt?

At blive betroet opgaven at passe på og forvalte andre penge er en stor og vigtig opgave. For de fleste menneskers vedkommende er det banken, der får betroet denne opgave. Vi vil nu guide dig igennem de vigtigste regler for tavshedspligt over personfølsomme oplysninger i forbindelse med bankkonti og dermed bankrådgiverens rolle.
En bankrådgiver må kun udlevere oplysninger om en konto til en person der har en fuldmagt til den pågældende konto eller ejeren. Er kontoindehaveren under 18 år, har forældremyndighedsindehaveren også ret til både at føre tilsyn samt at hæve på kontoen, men er man fyldt 18 år, er man den eneste der kan disponere over kontoen, dens indestående samt indhente oplysninger om ind- og udbetalinger. Dog kan man som myndig kontoindehaver udstede en fuldmagt il andre for at få adgang til disse oplysninger.

Hvilken form for tavshedspligt har din bankrådgiver ?

En bank og den ansatte bankrådgiver har derfor tavshedspligt om deres kunders konti. Brud herpå er strafbart, men oplever man dette anbefales det at indbringe det for Finanstilsynet. Hvis det kan bevises at banken uden kontohaverens tilladelse har videregivet fortrolige oplysninger, vil de få en påtale og evt. en bøde.

Se alle artikler om lån →