Fordele og ulemper ved de enkelte boligtyper

Fordele og ulemper ved de enkelte boligtyper

Når man skal have ny bolig, er der mange ting der skal overvejes før man kan vælger sit drømmehjem. Udover overvejelser som beliggenhed, pris, størrelse, ekstraudgifter mm. er det også meget væsentligt at overveje hvilken boligtype, der er den rigtige. Der findes 3 typer: Leje-, andels- og ejerbolig. Men hvilken type passer bedst til dig og dine behov? Der findes ikke noget generelt svar på, hvilken boligform, der er den bedste. Alle 3 har deres fordele og ulemper, og i sidste ende afhænger det af hvordan boligen passer til ens behov. Først præsenteres de enkelte boligformer og derefter deres fordele og ulemper samt hvilke forpligtelser man har med dem.

Andelsbolig

En andelsbolig kan defineres som en brugsret til en bestemt bolig i et bofællesskab. Man ejer altså ikke selve boligen. Det gør andelsboligforeningen, men som andelsboligindehaver har man et andelsboligbevis, så man har ret til at bo i pågældende bolig i bygningen. Man betaler en månedlig boligudgift samt rente og afdrag på sit andelsboliglån.
Før man kigger på lejligheden, anbefales det at kigge nærmere på referater fra generalforsamlinger, vedtægter og regnskab fra andelsboligselskabet. Da man køber et medlemskab i en ejendom, er det vigtigt at få kendskab til regler, økonomisk tilstand mm.

Fordele ved andelsboliger

– Prismæssig fordel: En andelsbolig koster mindre end en ejerbolig, og man vil derfor skulle låne færre penge end til en ejerbolig. Med en lavere startkapital vil man altså stadig kunne kreditgodkendes
– Man skal ikke betale ejendomsværdiskat
– Fællesskab: I en andelsboligforening er man oftest fælles om mange praktiske gøremål og vedligeholdelse, hvilket betyder mindre faste udgifter til gengæld for praktisk arbejde.
– Ved bestemte forbedringer som nyt bad eller køkken, er man berettiget til at få godtgjort sine forbedringer. Det kan dog også give et tillæg i andelsboligens pris. Afskrivningspolitikken er oftest forskellig fra forening til forening.
– Grundskatten betales gennem foreningen, og man skal ikke betale ejendomsværdiskat

Ulemper ved andelsboliger

– Ligesom fællesskabet ved en andelsboligforening kan være fantastisk, kan det også vise sig at blive en stor byrde. Som andelshaver hæfter man også for foreningens gæld. Som tidligere nævnt er det derfor altafgørende at man får god rådgivning og laver en grundig gennemgang af andelsboligforeningens økonomiske tilstand, før man skriver under og dermed er bundet.
– Det er ikke muligt at optage et billigt realkreditlån, da man ikke ejer boligen, men blot køber en andel. Hvis man ikke kan skaffe beløbet selv, vil man skulle optage et banklån, hvor renten er noget højere. Lånet er derfor dyrere at finansiere, især hvis banken ikke tilbyder en ordentlig rente.
– Man er både ansvarlig for vedligeholdelse af den indvendige del af boligen samt er medansvarlig for vedligeholdelsen af det ydre. Det kan kræve meget arbejde.
– Oftest er det ikke muligt at finansiere via et forældrekøb, og det er oftest ikke muligt at fremleje denne type bolig. Sørg for at undersøge disse ting nøjagtigt, før der skrives under.

Ejerbolig

Som navnet antyder ejer man boligen og har fuld bestemmelsesret over boligen og en evt. tilhørende grund. Man betaler låneomkostninger, løbende månedlige udgifter og ejerudgifter, der bruges på vedligeholdelse af ejendommen.

Ejerlejligheder

Fordele ved ejerboliger

– En ejerbolig finansieres oftest af realkreditlån, så med et fastfrossent lån kender man den månedlige ydelse og din ejendomsskat. Tilmed har man mulighed for at omlægge lånet, hvis renten stiger. Du kan læse mere omkring valg af en kreditforening her.
– Ofte er denne form for bolighandel mere gennemskuelig end andre og har en højere grad af fleksibilitet. Man kan låne op til 80 % af beløbet via et billigt realkreditlån og vil selv kunne vælge størrelsen på det månedlige afdrag. Tilmed er renten oftere langt lavere end ved et banklån. Her kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på, hvis du ikke er så erfaren i boligkøb.
– Frihed for forældrekøb og fremleje: Når du ejer lejligheden, vil du både kunne bo i den og fremleje den uden at skulle tage hensyn til foreningsregler. Det er ligeledes muligt at finansiere boligen via et forældrekøb, og man vil kunne udbyde den til salg til hvem man vil og til egen pris. Handlerummet i forhold til udleje og forbedringer af boligen er derfor meget stort.
– En ejerbolig kan fungere som en opsparing, hvis der bliver afdraget på boliglån og de løbende udgifter bliver betalt. Dertil får du fradrag for renter og bidrag på boliglånet i banken.

Ulemper ved ejerboliger

– Ofte vil du skulle låne et forholdsvist stort beløb for at kunne købe boligen, og selvom det er til en lav rente, er det stadig mange penge og dermed ofte lang tid at binde sig i. Dertil kan det være svært at blive kreditgodkendt.
– Selvom man ejer lejligheden, skal der stadig betales til vedligeholdelse, både indvendigt og udvendigt. I gennemsnit løber denne udgift op på 10-15.000 kr. årligt.
– Da ejendomspriserne styres meget af det frie marked, kan man risikere et stort tab, hvis man er nødt til at sælge i dårlige tider.

Lejebolig

Med en lejebolig betaler man hver måned en fast ydelse for at måtte bo i boligen samt løbende daglige udgifter som vand, varme og el. Dertil kan der komme andre udgifter og tilbud som internet, TV og vask. Du har dermed ingen bestemmelsesret over bolig udover hvad der står i lejekontrakten.

Fordele ved lejebolig

– Med en lejebolig skal du betale en fastsat månedlig husleje, forbrug samt et depositum når du flytter ind. Læs mere om mulighederne for et depositumslån her.
– Du har ikke ansvar for at vedligeholde lejligheden. Man kan dog indgå aftale med udlejer om at stå for indvendig vedligeholdelse, hvis der i lejen ikke opkræves penge til vedligeholdelse gennem huslejen.
– Ud over depositum skal man ikke betale noget stort engangsbeløb som ved ejerbolig eller andelsbolig.
– Man kan fraflytte fra boligen igen så snart kontrakten er ophævet. Ofte betales ved indflytningen 3 måneders forudbetalt husleje, som så dækker de sidste 3 måneder før man flytter ud igen. Man kan dermed fraflytte boligen, så længe man overholder lejekontraktens varslingsperiode.

Ulemper ved lejebolig

– Reelt set er det den dyreste boligform af alle, da man ikke kan bruge boligen som opsparing. Med huslejen betaler man ikke af på noget, men dækker blot de månedlige udgifter.

Uanset hvilken boligform man måtte vælge, skal det overvejes hvor længe man planlægger at bo der. Der er store omkostninger forbundet med ny bolig og flytning, og det er derfor vigtigt at planlægge hvor længe man planlægger at bo der.

Se alle artikler om lån →