Forældrekøb

Grundet boligmangel i de større byer kan det som ung og studerende være svært at finde et sted at bo. Her kan man som forælder hjælpe sit barn med et forældrekøb. Begrebet forældrekøb rummer både følelsesmæssige, økonomiske, juridiske og praktiske overvejelser. Forældrekøb betyder at enten den ene eller begge forældre køber boligen og efterfølgende lejer den ud til barnet. Dette kan give barnet en tryg start på voksenlivet og en lav husleje i et fornuftigt godt kvarter. Vi giver dig nu den bedste guide til at hjælpe dit barn med at få en bolig, og samtidig gøre processen nem og enkel.

Forældrekøb – fordele og ulemper. Sådan hjælper du dit barn med lejlighed

Efter nogle år med finanskrise og lav friværdi er interessen og efterspørgslen efter forældrekøb igen steget i de seneste år. Som forælder kan man enten bruge sin formue, friværdi eller optage lån til at købe boligen. Selve købet foregår som køb af en bolig til sig selv, dvs. man skal afsondre markedet og finde noget der fanger ens interesse. Men til forskel fra køb af bolig til sig selv kan der være tinglyst særlige vilkår, og at nogle ejerforeninger ikke sælger til forældrekøb. Når man så har fundet den rette bolig, skal man have stillet en kontrakt op, og her kan man med fordel gøre brug af en advokat, både i forhold til at opsætte kontrakten, men også til at få indføjet et advokatforbehold i kontrakten, så man kan fortryde købet, uden at det koster andet end advokatsalæret. Ligeledes er det et krav om at kunne fremvise kontrakt, hvis barnet ønsker at søge boligsikring. Muligheden for boligsikring bortfalder dog efter al sandsynlighed, hvis barnet får en bofælle, da dette tæller med som indtjening. Hvis ikke barnet betaler den fastsatte leje, vil det betyde en beskatning af både forældre og barn, da eftergivelse af husleje er skattepligtig.

Når man har fået kontrakten på plads, bliver barnet lejer i den købte lejlighed, og udlejningen betragtes skattemæssigt som selvstændigt erhvervsdrivende. Overskuddet beregnes ved at trække udgifterne fra lejeindtægterne. Man kan dog selv vælge, om man ønsker at blive beskattet efter almindelige skatteregler for personer, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Følgende udgifter er dog fradragsberettigede:

I kontrakten skal lejeforholdene beskrives, heriblandt huslejeniveauet. I forhold til lignende lejligheder må det hverken ligge for højt eller for lavt. Her kan man både afsondre det lokale marked samt kontakte det lokale huslejenævn, der kan komme med en forhåndsgodkendelse.

Af fordele er naturligvis at man hjælper sit barn med at finde en bolig til en fornuftig husleje. Som lejer af lejligheden har barnet mulighed for at søge boligsikring, og huslejen kan gøres endnu billigere ved at få en bofælle. Endelig kan salget af lejligheden vise sig at blive en overskudsforretning ved stigende priser.

Af ulemper kan nævnes at der ligesom med al anden køb af ejendomme er risiko for tab som følge af faldende priser. For overhovedet at kunne tilbyde sit barn et forældrekøb skal man have en solid økonomi og gerne høj friværdi og likviditet. Der skal også indberegnes omkostninger til rådgivning om hvilken beskatningsform man ønsker samt der skal udarbejdes et årligt regnskab for udlejningsvirksomheden. Som med alle andre købeboliger skal der minimum ligges 5% af købsprisen, men mange vælger at udbetale et langt højere beløb, typisk omkring 20-30%. Resten afbetales løbende.

Når barnet har færdiggjort sin uddannelse, vil lejligheden ofte blive solgt igen, medmindre man ønsker at fortsætte med at leje den ud. Hvis salget giver overskud, vil udlejeren blive beskattet af fortjenesten, medmindre vedkommende selv har brugt boligen som helårsbolig. Endelig kan man også sælge lejligheden til barnet op til 15% under markedspris, hvorefter barnet så ikke vil blive beskattet af overskuddet ved et senere salg. 

Et alternativ til ovenstående er det såkaldte forældrelån. I stedet for at købe lejligheden låner forældrene barnet pengene, så barnet selv står som ejer. Lånet kan så oprettes rente/omkostningsfrit uden skattemæssige konsekvenser for hverken barn eller forældrene. Denne ordning kan især bruges i de tilfælde, hvor forældrene ikke må stå som ejere af lejligheden, f.eks. ved de nævnte ejerforeninger der ikke tillader forældrekøb.

Helt grundlæggende skal man kun gøre det for at hjælpe sit barn, ikke for at tjene penge på det. man ved aldrig, hvornår boligmarkedet vil udvikle sig. Ligeledes bør man ikke gøre det, hvis barnet kun har brug for tag over hovedet en kortere periode, da andre løsninger vil være bedre.Læs også her mere om tips til at få livet som studerende til at køre økonomisk.

Se alle artikler om lån →