Faldgrupper

Faldgrupper ved forskellige lån

At finde rundt i junglen af lån kan være svært. Der findes mange forskellige typer af lån, og der findes ligeledes forskellige betingelser. Her giver vi dig et samlet overblik over de forskellige lånetyper med deres fordele og ulemper. Hvis du ønsker at skabe et overblik over hvilket lån der ville passe bedst til dig i en given situation, skal du kigger her.

Mikrolån

De fleste mikrolån ligger på mellem 500-15.000 kr, men fås også i andre størrelser, helt ned til 100 kr. Mikrolån kaldes også kviklån, men her betegnes det blot som mikrolån. Mikrolån er kendetegnet ved at være små løn til privatpersoner, der skal afbetales hurtigt. Da de oftest har højere årlige omkostninger end andre lån, kan de kun anbefales, hvis det drejer sig om få penge i kort tid. At låne en mindre sum er oftest enklere end at låne større beløb og man vil hurtigt være gældfri igen. Ofte er der forskellige afbetalingsmuligheder, som kan strække sig over både uger og måneder. Pengene indsættes ofte på kontoen samme dag som du ansøger. Da det er et forholdsvist lille lån med en kort afbetalingstid, stilles der ikke store krav til lånetageren. Der er f.eks. ikke krav om fast indkomst for at optage lånet.

En af ulemperne er som skrevet de meget høje renter, men hvis det betales hurtigt tilbage, er det normalt stadig billigere end andre lån. Det er derfor essentielt at kigge på den månedlige rente og lånets løbetid, før man beslutter sig for et mikrolån. Det er ofte til en variabel rente. Der er mange udbydere, der bestemt ikke alle tilbyder mikrolån til gode betingelser. I yderste konsekvens kan et misvedligeholdt mikrolån føre til en RKI-registrering, som forhindrer optagelse af yderligere lån og køb af ting på kredit.

Realkreditlån

Et realkreditlån optages når der skal købes ejerbolig. I enkelte tilfælde bruges det også til at finansiere byggeprojekter. Når et sådan lån optages, udsteder realkreditinstituttet obligationer som er et gældsbevis, hvor det fremgår hvornår og hvordan gælden skal betales tilbage. Disse obligationer sælges så på de finansielle markeder, og der frigives så penge til boligkøbet.
Normalt kan der optages lån på op til 80 % af boligens pris med realkreditlån. Som minimum skal der kunne betales 5 % af prisen kontant, så de resterende 15 % skal finansieres med banklån, hvis man ikke har pengene. Det er dog meget dyrere at optage banklån end realkreditlån.

Overordnet set findes 2 typer realkreditlån – nemlig lån med fast og variabel rente. Et lån med fast rente gør at man præcist ved hvad der skal betales hver måned, da renten fastsættes og forbliver det samme gennem hele låneperioden år efter år. Et lån med variabel rente er for folk der enten tør vove pelsen eller som har mere plads i økonomien. Kendetegnede for denne lånetype er at renten er variabel i hele låneperioden, hvilket gør lånetager sårbar for rentestigninger, da renten afhænger af markedskræfter. Der findes en tredje metode, som er en blanding af ovenstående, nemlig variable lån med renteloft. Renten kan ændre sig, men man er garanteret at den ikke er fuldstændigt styret af markedskræfter.

Alle 3 typer har normalt en løbetid på 10-30 år. Når man skal vælge en af dem, er det en god ide at søge rådgivning. Læs også mere om hvad du skal være opmærksom på ved køb af bolig her.

Ligeledes er det muligt at optage realkreditlån, hvis man ønsker at renovere eller tilbygge sin bolig, kan det gamle lån konverteres eller der kan optages et nyt lån.

Banklån

Som allerede nævnt kan et banklån bruges til at finansiere et boligkøb, hvis det ikke kan finansieres udelukkende vha. et realkreditlån.

Lån til motorcykel, bil eller båd
Hvis man ikke kan betale kontant for køb af fartøjer, er det muligt at optage løn. Dette kan enten gøres vha. et banklån, forbrugslån eller et specifikt MC-lån, billån eller bådlån. Hvis man optager et specifikt lån til køb af ovenstående, vil lånet være fastlåst til det. Et forbrugslån kan give større frihed ift. at bruge pengene.
Som studerende kan det være svært at få råd til det hele. Her kan et studielån være et udmærket tillæg til økonomien. Det kan optages alle de måneder man er indskrevet på et studie og har i forhold til andre lån en lav rente, da det udbydes af staten. Hvorvidt det er bedre at supplere den beskedne SU-indtægt med et lån frem for indtægter ved et studiejob er individuelt. Læs mere om hvorvidt det er bedst at optage SU-lån frem for at have et studiejob her og hvordan man får et SU-budget til at række her.

Faldgrupper ved kreditlån

Hvis man ikke ønsker at optage en bestemt type lån, er det en mulighed at få kredit. Man låner kun det beløb man har brug for her, og man betaler tilbage så snart man har pengene. Kredit kan fås på følgende måder:

– Kassekredit: En kassekredit minder meget om et forbrugslån, men forskellen er bare at det tages på din bankkonto. Din bank fastsætter en øvre grænse for hvor meget du kan trække over. Inden for denne grænse kan man låne til aktuelle behov med et variabelt lån.
– Kreditkort: Med et VISA kort eller Mastercard kan man købe for mere end der står på kontoen til en fastdefineret rente.
– Afbetaling: Ved køb af ting dækkes betalingen af en udbyder der betaler beløbet, som man så afdrager på til beløbet er afdraget af fastsatte månedlige rater. Der findes mange udbydere til forskellige renter, så det er en god ide at afsondre markedet og sammenligne tilbud. De fleste udbydere har en nedre grænse for at tilbyde afbetaling.

Se alle artikler om lån →