Er min gæld forældet

Har du økonomiske bekymringer og er usikker på, om du har behov for hjælp til at få den fviklet? Hvis du har gæld og en mistanke om, at den er forældet, kan det være dit smuthul til at komme ud af gælden. Vi vil nu guide dig igennem mulighederne for at finde ud af, hvorvidt din gæld er forældet.

Forældelsesfrist for gæld er som regel 3-10 år, hvorefter den efter en bestemt årrække vil være juridisk ugyldigt, da et forældet krav kan ikke indkræves. Forældelsesfristen regnes ud fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

D. 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft, men det er ikke alle kreditorer der er blevet opdateret på disse nye regler og har reageret på dem.  Gælden kan være forældet, hvis kreditoren ikke har husket eller nået at gøre det nødvendige for at inddrive gælden. Hvis man ikke erkender det skriftligt, kan kreditor trække lånetager i retten og få rettens ord for at gælden er gældende. Man erkender det også, hvis man afdrager på gælden eller på anden måde handler på gælden. Hvis gælden er forældet, skylder man altså i lovens øjne ikke længere penge væk.

I det følgende vil vi forklare, hvilke forældelsesfrister og –regler der gælder. Der findes 5 forskellige typer gæld, alt efter hvilken type lån det drejer sig om.

3 års reglen: I de fleste tilfælde er en gæld forældet efter 3 år, hvis kreditoren ikke foretager sig noget aktivt for at inddrive den. Gælden beregnes fra den dag, hvor kreditoren kunne kræve hele beløbet tilbagebetalt. Dette gælder typisk for gæld til håndværkere, forretninger og lignende. Hvis man skriftligt erkender gælden, ændres den automatisk til at gælde i 10 år.

5 års reglen: Er gælden opstået ved udførelse af arbejde i et ansættelsesforløb, er den typisk forældet efter 5 år. Dog suspenderes fristen hvis kreditor var ubekendt med gælden eller skyldneren. I sådanne tilfælde regnes forældelsesfristen fra den dag, da kreditor burde have kendt til gælden.

10 års reglen: Denne regel gælder for lån i finansieringsselskaber, banker og lignende i følgende tilfælde:

  • Gælden er registreret på en værdipapircentral, og der foreligger et underskrevet gældsbrev på lånet
  • Man har erkendt gældens eksistens og størrelse er erkendt ved forlig, dom, fogeden eller anden bindende afgørelse.
  • Lån eller ikke-bevilligede overtræk i pengeinstitutter.
  • Krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt.

20 års reglen:

  • Indlån i pengeinstitutter og lignende. Her beregnes fristen ud fra dato for sidste handling på kontoen, dvs. sidste gang der hæves, indsættes, beregnes renter eller posteres på kontoen.

30 års reglen:

  • Erstatning eller godtgørelse for personskade samt gæld for erstatning for skade forvoldt gennem forurening af luft, vand, jord eller ved forstyrrelser ved støj eller skader.

Hvis gælden er optaget før d. 01.01.2008, vil tilbagebetalingen stadig være efter de gamle regler, hvor den vil være forældet efter 5 år. Keditor havde så 5 år til at minde skyldneren om gælden, men nu er den sat ned til 3 år.

For alle ovenstående typer gælder, at forældelsen afbrydes og starter forfra, hvis man erkender at have gælden. Det kan være gennem fortsat afbetaling, eller hvis kreditor foretager sig retslige skridt. Det gælder derimod ikke, hvis kreditor gør skyldneren opmærksom på gælden gennem breve. Der skal foreligge en underskrift fra skyldneren, enten frivilligt eller via retten, at der er tale om gæld som man erkender.

Hvis man har en mistanke om at ens gæld er forældet, er det alfa og omega at undersøge det. Her skal man kigge på brevene fra kreditor og evt. samle dem i en mappe for at holde styr på dem. Efter at have samlet dem skal de datomarkeres, så man kan finde ud af hvornår man senest har reageret på en eventuel gæld, dvs. hvornår man kan kræve at lånetageren skal betale den aftalte gæld. man skal også undersøge, om man tidligere har reageret på gælden. Har man allerede tilkendegivet erkendelse af gælden, begynder fristen forfra, men denne tilkendegivelse skal være skriftlig for at være gældende. Hvis man er det mindste i tvivl, anbefales man at kontakte en gældsrådgiver, så man få ryddet tvivlen af vejen.

Hvis man finder ud af at gælden er forældet, skal man ikke foretage sig yderligere. Hvis lånegiveren fortsat skriver breve med påstande om gældens eksistens, bør man altid svare dem skriftligt, at man benægter gælden.

I værste tilfælde kan kreditoren hive lånetageren i fogedretten, hvor man skal benægte gælden. Her skal man tage mappen med skrivelserne med og redegør for, hvorfor gælden er forældet. Bevisbyrden ligger i sådanne tilfælde altid hos kreditor, så det er hans ansvar at bevise, at der stadig findes en reel gæld.Hvis gælden ikke er forældet, kan man også vælge at samle alle sine lån et sted, hvilket både giver et større overblik og et nedslag i renter.

Se alle artikler om lån →