Er husforsikring lovpligtig – og hvad dækker den ?

For alle med eget hus er det essentielt med en husforsikring, hvis der skulle ske noget. Men hvad dækker en sådan forsikring egentlig over og er den lovpligtig, eller kan man bare håbe på at der intet sker og så spare denne udgift? Vi giver dig nu den ultimative indføring til at finde den bedste husforsikring og hvad det indebærer at stå uden forsikring.

For langt de fleste mennesker er køb af et eget hus en livsinvestering. Her skaber man sig sin base, og huset er ligeledes en investering der skal give afkast når det skal sælges videre. Husets værdi skal med andre ord helst stige, men den kan nemt risikere at falde, hvis der sker skader. At få repareret sådanne skader kan meget nemt blive meget dyrt, så ved at have en husforsikring kan man lette regningen ved bygningsskader. Har man ikke pengene, kan man blive tvunget til at optage lån for at få repareret skaderne.

Der findes ingen lovpligtige husforsikringer i Danmark, så det er frivilligt at tegne en husforsikring. Denne forholdsvis lille investering og udgift til forsikring, hvis man sammenligner dem med de omkostninger en eventuel skade på huset kan medføre.

Forsikringsselskaber tilbyder forskellige pakker, der dækker forskellige skader, men de mest almindelige inkluderede ting er oplistet nedenfor. Man skal dog altid læse din police grundigt igennem, så man ved hvad den dækker.

Prisen på husforsikringen, præmien, beregnes ud fra følgende:

 • Adresse: Bor man i en kommune eller et område med mange indbrud, vil ens præmie være højere.
 • Boligens stand: Før man får aftalt en præmie, vil forsikringsselskabet undersøge husets stand og dermed risikoen for potentielle skader. Er risikoen for skader høj, vil forsikringspræmien være tilsvarende høj.
 • Selvrisiko: Det beløb man selv skal betale ved skader kan man ofte selv bestemme. Vælger man en lav selvrisiko, vil forsikringspræmien stige og omvendt. Desværre vil man så blive påkrævet et højere beløb end ved en lavere selvrisiko. Den skal derfor angives så korrekt som muligt.

Man kan dog selv gøre flere ting for at få prisen ned. Som med alle andre forsikringer kan man opnå rabat ved at samle dem et sted, så det kan altid betale sig at kontakte sit nuværende forsikringsselskab og bede om et opdateret tilbud.

Ligeledes kan man gennem forebyggende beskyttelse af sit hus muligvis få forhandlet sig frem til rabatter.  hvis der er risikofaktorer der forhøjer risikoen for skade, kan man udbedre disse og få skabt udgangspunkt for en god aftale. Har man f.eks. stråtag, kan man mindske brandfaren og skifte det ud med et af et andet materiale.

En husforsikring er typisk opdelt i grundpakke og tilvalgsforsikringer. Grundpakken dækker typisk følgende skader:

 • Stormskade: Er der i forbindelse med en storm sket skader på huset som f.eks. et væltet træ, vil man være dækket ind af sin husforsikring. Man har dog mulighed for at husforsikringen kun dækker ved en vind- eller orkanstyrke på 17 m/s.
 • Vandskader: I perioder med meget koldt vejr kan der opstå frostssprægninger i huset, og der kan dermed ske vandskade. Dette dækker husforsikringen ligesom den også dækker skader forårsaget af radiator- og sanitetsrør.
 • Brandskader: Opstår der brandskade som følge af f.eks. madlavning, lynnedslag, kortslutninger eller stearinlys, vil man være dækket af sin husforsikring, hvad enten om huset er brændt ned til grunden eller blot er blevet skadet enkelte steder. Mange banker og realkreditinstitutter vil kræve at man har denne forsikring for at kunne optage lån til huset. Typisk vil huset være totalskadet, hvis 50% eller mere af huset er beskadiget. I sådanne tilfælde vil man kunne kræve at få udbedret skaderne som hvis hele huset var beskadiget. Her vil huset blive genopført i de samme materialer på samme sted som før.
 • Hærværk og tyveri: Ofte er denne forsikring en tilvalgsforsikring. Hvis der sker hærværk på ens hus eller der bliver stjålet ejendele i huset eller haven, vil husforsikringen dække tab og skader.
 • Svampeskader: Denne forsikring er hos nogle selskaber en tilvalgsforsikring, mens det andre steder er en del af grundpakken. Hvis huset bliver angrebet af svamp, råd eller insekter, vil en husforsikring dække skaderne.
 • Tørbrud: Der sker tørbrud, når der er faldet sne, og det så skifter til minimum 5 plusgrader inden for 6 timer. Ved tørbrud kan man risikere at afløbssystemerne ikke kan aflede vandet og der dermed sker skade. Her vil husforsikringen dække eventuelle skader.
 • Skader fra dyr: Hvis gnavere eller andre dyr forårsager skader på boligen, kan en husforsikring dække skaderne. Hos nogle selskaber er dette del af basisforsikringen, hos andre er det et tilvalg.
 • Glas- og kummedækning: Ødelægges et vindue eller sker der skade på kummen i Wc´et, badeværelset eller badekarret kan en husforsikring dække dette; enkelte steder som del af grundpakken og andre steder som tilvalg.
 • Skybrud: Hvis det efter en periode med meget regn ikke er muligt for vandet at få normalt afløb og grunden oversvømmes, kan der opstå skader. Der er tale om skybrud, hvis der falder 30 mm. regn på 24 timer eller 1 mm på 1 minut. I forbindelse med skybrud er der ofte ikke husforsikringen, men derimod indboforsikringen der skal dække eventuelle skader.

Sker der skade på huset i en sådan grad at det bliver ubeboeligt, vil man med en husforsikring både få udbedret skaderne, og der vil blive sørget for genhusning, mens skaderne udbedres. Forsikringen kan dog begrænses, hvis huset er dårligt vedligeholdt og skaden kan være sket som følge af dette. Det er derfor essentielt at vedligeholde sit hus, så forsikringen stadig er gyldig, hvis uheldet skulle være ude.

I tillæg til ovenstående grundpakke kan der typisk købes følgende tillægsforsikringer, hvis man ønsker at forsikre sit hus og dermed sig selv bedre:

 • Insektdækning: Denne forsikring dækker i forlængelse af ovenstående forsikring Skader fra dyr, hvis der sker angreb fra insekter på træ og andre materialer.
 • Stikledningsdækning: Skader forårsaget af gnavere og/eller forældelse på kabler, rør od ledninger fra huset til hovedledningen er dækket af denne forsikring samt følgeskader som udsivning af olie, vand og gas.

Udvidet vandskade: I modsætning til grundforsikringen dækker denne også skader på kloak- og grundvand, hvis det skulle sive op i huset, eller hvis det skulle dryppe fra rør.

Se alle artikler om lån →