Hvad kommer Brexit til at betyde for dansk økonomi?


En skilsmisse er en omfattende proces, der kommer til at betyde store forandringer, både følelsesmæssigt og økonomisk. Konsekvenserne er dog normalt begrænset til de involverede parter, men verdens pt. mest omtalte skilsmisse, nemlig Brexit, kommer til at have store konsekvenser, ikke bare for Storbritannien, EU og verdensøkonomien, men også for de enkelte borgere i unionen. Vi vil nu med komme med en økonomisk vurdering af, hvad der kommer til at betyde for den danske økonomi og dermed den enkelte dansker, når Storbritannien forlader EU.

Mens briterne pt. (forår 2019) forsøger at forhandle aftalen på plads på 3. år, holder verden vejret og afventer resultatet. Alle og enhver håber, at der kommer en aftale på plads, så man undgår en hård Brexit. Et hårdt Brexit vil udløse økonomisk kaos, mens en fornuftig aftale kan minimere kaosset og de økonomiske konsekvenser.

De umiddelbare reaktioner på Storbritanniens brud med EU var skuffelse og overraskelse. Først og fremmest frygtede man en ny global økonomisk krise og stod med en fornemmelse af, at EU havde spillet fallit, da det store internationale samarbejde i Europa viste sig at slå revner. Europa stod ikke længere sammen i en union, men samarbejdet begyndte at smuldre.

Brexit vil kunne mærkes på de følgende parametre, som også vil påvirke hinanden:

  1. Bureaukratisk og dyrt bøvl
  2. Truende toldmure
  3. Svækket pund

Når Storbritannien som forventet træder ud af EU’s indre marked med en fornuftig skilsmisseaftale på plads, vil det medføre store ændringer for Danmarks eksportmuligheder til landet. Det indre marked i EU består af unionens medlemslande og sikrer fri bevægelse af mennesker og handel med varer uden store økonomiske og juridiske bureaukratiske forhindringer. Dermed fjernes handelsbarrierer, og det gøres dermed nemmere at afsætte varer og lade mennesker rejse frit rundt i unionen og søge arbejde.

Briternes farvel til EU vil betyde nye toldmure og dermed højere priser for at få afsat varer på det britiske marked. Selvom der måske bliver forhandlet nogle særlige toldaftaler på plads, vil det unægtelig blive dyrere at sælge varer til det britiske marked, og det vil påvirke naturligvis dansk erhvervsliv. Omkring 55.000 danske arbejdspladser er bundet direkte op på eksport til det engelske marked, da det er det 5. største marked for dansk eksport. Samlet set vil et Brexit uden aftale skære minimum 1 % af Danmarks BNP væk, hvor der især eksporteres især fødevarer og medicinalprodukter. Det er også blevet udregnet, at en hård Brexit vil betyde en reducering af Storbritanniens samhandel med EU med 22% og i værste fald et fald i Storbritanniens BNP på 8%. Uanset hvilken skilsmisseaftale der bliver en realitet, vil den have økonomiske konsekvenser, både for Danmarks BNP og dermed danskernes husholdningsøkonomi.

Med Brexit vil det både dyrere og mere besværligt at handle med virksomheder i Storbritannien. Der skal dermed afsættes flere ressourcer, da mængden af arbejde øges og mulighederne for salg vil dermed være mindre. Hvis der kommer en aftale i stand med nogle handelsmæssige fordele, vil barriererne blive mindre, men det vil stadig være en forringelse i forhold til det nuværende samarbejde med en større toldmur.

Brexit afstemningen d. 23 Juni 2016

Siden Brexit-afstemningen d. 23 juni 2016, er pundet faldet, og det kan mærkes i danske virksomheder. Når virksomheder får betaling for eksport til Storbritannien, falder betalingen oftest i pund, men da kursen er faldet, har virksomhederne faktisk kun 2 muligheder: Enten kan de acceptere en mindre fortjeneste eller sætte priserne op med risiko for en mindre efterspørgsel og dermed en mindre omsætning. Dertil vil britiske virksomheders ønske og lyst til at investere, da det skaber en meget stor usikkerhed. Kort sagt vil Brexit betyde en langsommere voksende økonomi og dårligere muligheder for eksport.

Dette kan dog også indirekte åbne muligheder for mere eksport til andre lande, da engelske virksomheder får tilsvarende toldmure ved at eksportere deres varer til andre EU-lande, men det afhænger naturligvis af om der er yderligere interesse i de øvrige EU-lande. Briterne har bl.a. specialiseret sig i finansmarkeder, mens der ikke bliver produceret mange fødevarer, som så skal importeres. Med Brexit skal landet til selv at producere mere af det, eller acceptere højere importpriser.

Ikke blot på eksportsiden vil Brexit på alle måder kunne mærkes, men også når danskerne køber varer på det britiske marked, som så skal importeres til Danmark. F.eks. vil der også komme told og gebyrer på varer købt i Storbritannien, hvis de koster mere end 1150 kr. Det vil ligeledes påvirke danskere der enten er bosat i Storbritannien som studerende eller er i arbejde. Reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed vil også blive påvirket, og det vil blive sværere at få stipendier og studere i Storbritannien. Her vil der efter al sandsynlighed skulle søges visa, hvis man ønsker at opholde sig i landet i længere tid.

Ligeledes vil det påvirke danske virksomheders muligheder for at tiltrække britisk arbejdskraft. I stedet for at kunne drage fordel af EU’s regler om fri bevægelighed vil man skulle bruge de nationale regler for opholdstilladelse, hvor man skal søge særskilt visa.Hvordan den konkrete aftale bliver er svært at sige noget konkret om, men det kommer til at koste, både for Storbritannien og resten af det resterende EU. Selvom der kan være små lyspunkter, vil Brexit betyde økonomisk uro, både for den enkelte borger og på det globale økonomiske marked. Der bliver dog langt mere vidtrækkende konsekvenser, hvis der ikke kommer en fornuftig løsning, inden landet skal forlade samarbejdet.

Se alle artikler om lån →