Børnepenge og -ydelser – hvad kan jeg få?

Som forældre til en, to, tre eller måske endnu flere guldklumper ved man at selvom børn er dejlige, koster de også mange penge. Der skal både købes tøj, mad, skoleudstyr, og man skal kunne give barnet lidt forkælelse i form af en årlig Tivoli-tur, legetøj, rejser og lignende en gang imellem. I Danmark får man heldigvis en økonomisk håndsrækning af staten til at forsørge sine børn. Men hvor meget kan man egentlig få? Vi giver dig nu den ultimative guide til børnepenge.

Hvad er børnepenge – hvem kan få det?

Børnepenge er en skattefri portion penge som alle forsørgere af børn i alderen 0-14 år modtager hvert kvartal. For ældre børn i alderen modtager man i stedet ungeydelse der udbetales månedligt. Man er berettiget til ydelse, hvis man opfylder følgende krav:

 • Sammen med barnet har man folkeregisteradresse i Danmark
 • Man forsøger et barn, altså en person i alderen 0-17 år
 • Forælderen betaler skat i Danmark
 • Man har opholdt sig minimum 6 uf af de seneste 10 år
 • Barnet forsørges ikke af det offentlige

Hvor meget man præcis modtager afhænger af barnets alder samt ens egen indkomst. Har man mere end et barn, kan man blot gange antallet af børn med det berettigede beløb. Som udgangspunkt får man i 2019 følgende beløb hvert kvartal, hvis ens barn er i den angivne alder:

 • 0-2: 4557 kr.
 • 3-6: 3609 kr.
 • 7-14: 2838 kr.
 • 15-17: 2847 kr.

Ovenstående beløb er ydermere afhængige af forældrenes indkomster. Hvis en af dem betaler topskat, nedsættes beløbet med 2 % og yderligere 2 % hvis begge forældre betaler topskat. Dette reguleres dog alt sammen automatisk af Udbetaling Danmark, som også klarer alle udbetalinger fra barnets fødsel. Så længe barnet er under 15 år, udbetales beløbet 1 gang hver tredje måned, og senere hen bliver det som skrevet en månedlig udbetaling.

Som udgangspunkt bliver beløbet udbetaling til moderen, men der er også undtagelsestilfælde.

 • Har faderen forældremyndigheden, bliver pengene udbetalt til ham
 • Bor forældrene ikke sammen og har fælles forældremyndighed, udbetales beløbet til den af forældrene som barnet er mest hos
 • Har forældrene en 7/7 ordning og har barnet lige meget, udbetales beløbet til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse

Hvad er børnetilskud ?

Ud over børnepenge har man som forælder også mulighed for at modtage børnetilskud, der også er skattefrie, men dem skal man ansøge om hos Udbetaling Danmark. Denne type ydelse gives pr. kvartal og er målrettet forældre, hvor der er særlige behov som i nedenstående tilfælde:

 • Man har tvillinger, trillinger eller firlinger: Har man ved samme fødsel fået mere end 1 barn, har man mulighed for ekstra økonomisk støtte: Ved tvillinger får man 2377 kr. og 4754 kr.
 • Man er enlig forsørger: Er man alene med sine børn, får man udbetalt 1441 kr. ekstra
 • Den ene eller begge forældre er førtidspensionister eller pensionister: I dette tilfælde får man et ekstra tilskud på hhv. 4161 og 1441 kr. Gælder det kun den ene forælder, er der et ekstratilskud på 3684 kr.
 • Den ene eller begge forældre er under uddannelse: Dette giver et tilskud på 1892 kr.
 • Faren er ukendt: Hvis der ikke er en far inde i billedet, har moderen mulighed for at få et ekstra tilskud på 4161 kr. Dette sker i tilfælde af, at faderen er ukendt eller at moderen har valgt at få barn med en donor.
 • Er en eller begge forældre døde: Er den ene forælder død, udbetales automatisk 4161 kr., og hvis det er begge, er beløbet 8322 kr.

Ovenstående beløb kan man ansøge om via Borger.dk. ved at krydse af, hvilket scenarie der gør sig gældende. Det betales ved siden af det almindelige børnebidrag.

Hvad er børnebidrag og hvad er der af krav ?

Endelig har man som forælder mulighed for at modtage børnebidrag, hvis man ikke bor sammen med den anden forælder og dermed er barnets hovedforsørger. Det anbefales at lave en bindende skriftlig aftale, som begge parter accepterer. Den kan enten indgås mellem forældrene eller afgøres af Statsforvaltningen, hvis forældrene ikke kan blive enige. Der er et grundbeløb på 1387 kr. om måneden pr. barn, men det kan forhøjes hvis bidragsyderen har en høj indkomst.Det er altid forældrenes ansvar at orientere Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i forhold til ens forældresituation. Det kan være hvis der sker ændringer i samværsordningen eller hvis man ikke længere forsøger sit barn.

Se alle artikler om lån →