Hvad betyder kørselsfradrag for dig ?

Hvad er kørselsfradrag

Hvis man har mere end 12 kilometer til arbejde, er man berettiget til kørselsfradrag, dvs. man kan få refunderet nogle af sine transportudgifter. I det følgende vil vi gennemgå de vigtigste regler og vilkår for kørselsfradrag.

Hvis man som nævnt har mere end 12 km. til arbejdet, kan man som nævnt få refunderet nogle af sine udgifter. Hvorvidt man kører i bil, bus, cykler eller går, er underordnet, så længe der skal tilbagelægges et minimum på 12 km. hver vej, altså 24 km alt i alt. Kører man under 24 km. dagligt, er der altså et kørselsfradrag på 0 kr., og er det mellem 25-120 km er det 1,97 kr. pr. kørt kilometer og 120 km og derover er det 0,97 kr. pr kørt kilometer. Dertil kommer højere fradrag i visse udkantskommuner.
Det gælder for alle typer lønnet arbejde, men ikke ved uddannelse, ulønnet praktik eller frivilligt arbejde. Har man flere jobs, kan man få kørselsfradrag for alle jobs, men alt skal fortsat beregnes ud fra ens folkeregisteradresse. Transporten må heller ikke være betalt af arbejdsgiveren såsom firmabil, men hvis man får gratis lift, kan man stadig få fradrag. Hvis der er udgifter til broen såsom Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun en passager pr bil, der kan få fradrag, ligesom man kan få fradrag for ekstra færgeudgifter til bil, cykel eller motorcykel.

Kørselsfradraget angives på din årsopgørelse

For at få fradraget skal det være angivet i årsopgørelsen. Med et udgangspunkt i et gennemsnitligt årligt antal arbejdsdage på 216 betyder det at man har 6 ugers ferie om året, hvor man ikke har udgifter til at køre på arbejde. Man kan kun få fradrag for de dage, hvor man reelt har haft transportudgifter i forbindelse med arbejde, dvs. hjemmearbejdsdage og sygedage giver ikke ret til transportfradrag. Ligeledes skal man kunne dokumentere det, hvis man har usædvanligt langt til arbejde, og der er også mulighed for transportfradrag, hvis man bor i Tyskland eller Sverige.

For at beregne fradraget skal man angive ruten mellem ens privatadresse og arbejdspladsens adresse, dvs. det behøver ikke være den korteste rute, men det skal være det reelle antal kilometer. Dog kan private ærinder ikke medregnes. Hvis man bruger offentlig transport, skal man også gå ud fra normalafstanden i bil. Har man behov for at tage på arbejde flere gange på en dag, kan man få fradrag for begge ture, sålænge begge ture er begrundet. Det er dog ikke en gyldig grund at køre hjem i middagspauser eller i private ærinder.

Hvis man har en årlig indtægt på 310.400 kr eller derunder, har man ret til ekstra kørselsfradrag. SKAT beregner det selv, så man skal bare sørge for, at alle andre tal omkring transportfradrag er indtastet og korrekte.

Som nævnt skal man indtaste det på SKATs hjemmeside. Nogle vælger at få sit kørselsfradrag udbetalt på månedsbasis, mens andre foretrækker en årlig udbetaling. Hvis man har et uforudsigeligt arbejdsliv og ikke ved hvor ofte man skal hen til selve arbejdspladsen, kan det være en god ide at vente til man har et endeligt årsresultat. Hvis man får udbetalt for meget løbende, vil det skulle betales tilbage, og for mange kan det være en ubehagelig økonomisk mavepuster. Dertil kommer at man ofte vil være mere tilbøjelig til at bruge pengene, hvis man får dem udbetalt løbende, hvorimod man vil kunne få en lille opsparing ved at få dem udbetalt 1 gang om året.

Fradragets værdi udgør ca. 27 %, så hvis ens kørselsfradrag f.eks. er 10.000 kr, vil man få udbetalt omkring 2700 kr. i fradrag.

Se alle artikler om lån →