Arbejdsløsheds- og lønforsikring

Alle kan være uheldige at blive ramt af arbejdsløshed. Ud over at miste sit arbejde og dermed en stor del af sin hverdag, sine kollegaer og et socialt fællesskab, rammes man også ofte på pengepungen, men der er heldigvis hjælp at hente i form af forskellige udbetalinger.

Hvilken månedlig sats er der for lønsikring

Bliver man ufrivilligt arbejdsløs, er der forskellige muligheder for at få ydelser. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse, har man kun mulighed for kontanthjælp, der er det nederste sociale sikkerhedsnet. Hvor meget man kan få i ydelse, kommer an på ens alder, hvorvidt man bor ude eller hos sine forældre og hvorvidt man har børn eller ej. Her ligger de månedlige satser i 2019 fra 3553-15180 kr.

Hvis man er medlem af en a-kasse, har man arbejdsløshedsforsikring og kan man få dagpenge. En arbejdsløshedsforsikring kommer forsikringstageren til gode når man mister sit arbejde eller man er blevet færdiguddannet og stadig søger job. For at få udbetalt dagpenge, er der en række krav der skal være opfyldt. Når man har gennemført en uddannelse, har man som grundregel 2 år på dagpenge, hvorefter retten udløber, men dette kan forlænges gennem midlertidigt arbejde, hvis man ikke finder et fuldtidsjob og bliver selvforsørgende i denne periode.

I Danmark findes mange forskellige a-kasser, der er rettet mod specifikke brancher og derfor ud over udbetaling af dagpenge kan hjælpe deres medlemmer målrettet i deres jobsøgning og til at finde de rette jobs, men der findes også flere der henvender sig til et bredere klientel. Men det er vigtigt altid at orientere sig og prøve at finde den bedste til sin branche og jobmuligheder. Medlemskontingent er forskelligt fra a-kasse til a-kasse, men ligger typisk på omkring 500 kr. om måneden, hvor man kan købe tillægsydelser som juridisk hjælp, seminarer og lignende. Hvis man som studerende ikke har en for stor månedlig indkomst ved siden af studiet, kan man allerede melde sig gratis ind på det tidspunkt. Har man været medlem i minimum et år før endt studie, har man til dagpenge straks efter endt uddannelse, og ellers har man en måneds karens.

Lønsikring kan være et godt supplement til dagpenge

Dertil findes private arbejdsløshedsforsikringer som supplement til dagpenge, som kan fås gennem tilkøb som en forsikring. Dermed kan man få udbetalt ekstra penge gennem lønsikring og dermed en ekstra tryghed, men det er ikke en god løsning for alle. Ud over at det er dyrt at betale denne forsikring, og den skal hele tiden holdes op mod risikoen for at blive arbejdsløs. Forsikringen kan enten tegnes i 6 eller 12 måneder, og så skal man have arbejdet i minimum 6 måneder, og man kan maksimalt få det udbetalt i 24 måneder alt i alt.

For at finde ud af, om det er hensigtsmæssigt, bør man kigge kritisk og realistisk på sin jobsituation. Er man i højrisikogruppen for at blive fyret, eller har man et godt og sikkert job og gode muligheder for at finde et nyt job hurtigt, hvis man mod forventning skulle blive fyret? Hvis en situation er stabil, kan det ikke umiddelbart anbefales med denne ekstraforsikring. Selvom man kan få op til 85% af den tidligere bruttoindtægt, anbefales det at hav en minimumsindkomst på 26.000 kr. brutto om måneden, før det kan betale sig.

Dertil kommer at jo større chancen for ledighed er, jo dyrere bliver det, og man kan ikke tegne forsikringen hvis ens arbejdsplads har varslet fyringer. Man kan helt konkret regne sit eventuelle tab ud ved at trække sin dagpengesats fra sin månedsløn og se, hvor meget mindre man vil få, og hvor meget en lønsikring vil kunne dække.

Lønsikring er en fornuftig løsning

Du skal altid overveje om en ny fagforening også tilbyder lønsikring – som næste skridt skal man kigge kritisk på egen privatøkonomi og herunder indtægter og udgifter. Kan man måske skære lidt på både faste og unødvendige udgifter ned en periode og så leve for sine dagpenge? Dertil kommer også, at man skal betale mindre Skat hvis indtægten falder. Endelig har man mulighed for at sælge eller udleje værdigenstande som dyre smykker, biler, sommerhus samt antikviteter og lignende. Brugen af lønsikring bør dermed kun ske, hvis man ikke kan leve af dagpenge og en eventuel opsparing til man forventeligt finder et nyt job. Har man f.eks. lige købt bolig og har en stor gæld, kan det være en god ekstra sikring, så man ikke er tvunget til at sælge denne bolig eller som alternativ ende i bundløs gæld. Har man ikke andre muligheder for at sikre sig i tilfælde af arbejdsløshed, kan en ekstra lønsikring være en fornuftig løsning.

Se alle artikler om lån →