Alt om A-kassen

I denne artikel vil vi giver vi dig den ultimative guide til a-kasser. Vi ved alle sammen, at a-kasser er en god ting at investere i hvis man skulle være så uheldig at miste sit arbejde, men vidste du godt, at a-kasser er meget mere end arbejdsløshedsunderstøttelse?

Hvad er en a-kasse?

Som allerede nævnt er en a-kasse mange ting, men for de fleste er det en forsikring ved arbejdsløshed. Skulle man være så uheldig at miste sit arbejde, kan man få dagpenge og dermed komme gennem en arbejdsløs periode uden at skulle gå fra hus og hjem. Har man fravalgt at betale det månedlige kontingent til a-kassen, kan man ikke få dagpenge, men må i stedet på kontanthjælp, hvilket er et betydeligt lavere beløb.

Kontanthjælp regnes som det nederste sociale sikkerhedsnet, og det er langt fra alle der kan få det. Det er en ydelse til arbejdsløse der ikke kan forsørge sig selv og som ikke har værdier registreret i sit navn på over 10.000 kr. I form af hus, bil, andelsbolig, ejerbolig eller andet.

Disse værdier vil i så fald skulle sælges før man kan få kontanthjælp. Dertil må ens ægtefælle ikke få udbetalt mere end det dobbelte af en kontanthjælp, og dertil afhænger det af bopælsstatus og hvorvidt man er forsøger, om man kan få kontanthjælp. Kontanthjælp udbetales af kommunen.

Et andet alternativ til dagpenge er arbejdsmarkedsydelsen. Denne ydelse udbetales hvis man efter 2 år på dagpenge har opbrugt sine sin ydelse, men stadig ikke har fundet job endnu. Kravene for at kunne modtage denne ydelse er meget lig dem for dagpengene.

Man skal være medlem af en a-kasse, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet samt være aktiv jobsøgende, og man skal kunne bevise at man er arbejdsløs. Efter senest 4 uger skal man bidrage med virksomhedsrelaterede aktiviteter i form af praktisk, jobrotation eller nyttejob.

Pt. (2019) kan man modtage dagpenge i op til 2 år, hvor man så kan lede efter et nyt job uden hele tiden at skulle bekymre sig om at få økonomien til at hænge sammen.

Man modtaget et dagligt beløb og kan også få forlænget dagpengeperiode, hvis man har et deltidsjob at supplere med. Størrelsen på den daglige udbetaling afhænger af, hvilken social kategori man ifølge a-kassen tilhører. Der er nyuddannede, selvstændige samt fuldtids- og deltidsforsikrede, og selvom forskellene i udbetalingen ikke er enormt store, er den der alligevel.

Nedenstående er en oversigt over ydelserne pr. dag anno 2019:

Fuldtidsforsikret: 827
Deltidsforsikret: 551
Dimittend (Deltid): 678
Dimittend (Fuldtid): 452

Hvorvidt man er fuldtids- eller deltidsforsikret, afhænger af det antal timer man havde før man blev arbejdsløs. En fuldtidsforsikring kræver at man har arbejdet minimum 30 timer om ugen, mens mindre kvalificerer til en deltidsforsikring. Er man registreret som fuldtidsforsikret men vælger at tage et deltidsarbejde, kan man selv vælge om man vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Hvis man arbejder ved siden af dagpengene, bliver lønnen fratrukket dagpengene. Man skal indtaste alle sine arbejdstimer i dagpengekortet, og så regner a-kassen det ud. Ligeledes kan man blive trukket i dagpengene i form af karantæne, hvis man modtager et “gyldent håndtryk” fra arbejdspladsen, dvs. et pengebeløb i forbindelse med opsigelse. Reglerne er forskellige fra branche til branche.

Grundlæggende hjælper en a-kasse sine medlemmer altså med at komme gennem en arbejdsløs periode og få dem ud på arbejdsmarkedet igen gennem forskellige medlemstilbud og professionel rådgivning i jobsøgning og karriereudvikling. Derfor er det også uhyre vigtigt at undersøge markedet og finde den rigtige a-kasse i forhold til ens erhvervsgruppe. Som håndværker giver det f.eks. ingen mening at melde sig ind i en a-kasse for akademikere. Det er på ingen måde lovpligtigt at være medlem af en a-kasse, men det kan som skrevet blive rigtig dyrt at fravælge den hvis man bliver fyret.

Ud over ovenstående tilbyder de fleste a-kasser følgende:

 • Mulighed for lønsikring: Dette tilbud udbydes af næsten alle a-kasser. Med denne mulighed kan man få op til 90% af den forrige løn hvis man bliver arbejdsløs. Man kan selv vælge lønsikringen så det passer til ens økonomi, men jo højere den skal være, jo dyrere bliver den.
 • Barselsdagpenge: Som medlem af en a-kasse kan man få udbetalt barselsdagpenge i 52 uger. Disse penge kan udbetales op til 4 uger før fødslen eller tidligere, hvis arbejdet er for farligt for graviditeten. Man kan selv administrere de 52 uger.
 • Efterløn: Dette tilbud om tidlig pensionsordning gælder hos nogle a-kasser. Hvis man gennem de sidste 30 år har været medlem i a-kassen i minimum 25 år og er fyldt 45 år, kan man trække sig fra arbejdsmarkedet 5 år før man bliver folkepensionist.

At melde sig ind i en a-kasse er dog ikke det samme som at have ret til dagpenge. Nedenstående skal være opfyldt:

 • Man skal have været medlem af a-kassen i et år. De fleste a-kasser tilbyder gratis medlemskab til studerende, hvis man tjener mindre end et vist beløb ved siden af SU. Hvis man vælger at skifte a-kasse, kan man dog tage den opbyggede anciennitet med sig. I nogle tilfælde gælder det også hvis man har boet i udlandet.
 • Man skal have bopæl i Danmark.
 • Man skal være registreret som ledig og jobsøgende på www.Jobnet.dk.
 • Man skal lade sig registrere i et jobcenter og møde op til samtaler 4 gange om året.
 • Man skal aktivt søge mindst 2 job om ugen.

Fordele og ulemper ved en a-kasse

Af fordele kan selvfølgelig nævnes, at man med en a-kasse har et kæmpe sikkerhedsnet i tilfælde af arbejdsløshed, både i forhold til at kunne klare sig økonomisk og få hjælp til at komme videre til et nyt job. Dertil bliver man tilbudt kompetencegivende kurser, så ens arbejdsmæssige udvikling ikke går i stå ved arbejdsløshed.

Af ulemper kan nævnes at man skal have været medlem i minimum et år for at have ret til dagpenge, medmindre man er studerende. Dertil kommer at man ikke kan tilmelde sig en dansk a-kasse som udenlandsdansker. Endelig kan man kun få dagpenge i 2 år, og for nogle er det ikke nok tid til at finde et nyt job i. Mange føler også at det er penge ud af vinduet at betale til en a-kasse som man aldrig tror at man får brug for. Men en a-kasse er ligesom at have forsikringer. Man tror aldrig at uheldet rammer før der faktisk sker noget, men så rammer det med fuld styrke og kan ruinere og ødelægge ens økonomi.

Når det kommer til kontingentet, kan man trække noget fra i Skat. Grundlæggende gælder at for hver 100 kr. man betaler, kan man trække cirka 31 kr. i Skat. Noget er indgivet på selvangivelsen, mens man selv skal indtaste andre oplysninger ind. Kontingentet indgives automatisk, mens bidrag til efterløns- eller fleksydelsesordning i nogle tilfælde kan trækkes fra. I alle tilfælde kan man til disse ordninger højest få fratrukket 3.000 kr. årligt.

Forskelle mellem en a-kasse og en fagforening

Mange tror fejlagtigt at en a-kasse og en fagforening er det samme, men det er det på ingen måde. De er beslægtede, men tilbyder vidt forskellige ting. Hvor en a-kasse som skrevet hjælper med penge ved arbejdsløshed samt faglig og karrieremæssig rådgivning, hjælper en fagforening juridisk hvis man skulle opleve problemer med sin arbejdsplads eller oplever uretmæssig fyring, snyd med løn eller lignende. Også inden for fagforeninger findes der mange branchespecifikke muligheder, så det gælder også her om at vælge den rigtige. Ligesom en a-kasse er fagforeningen ikke lovpligtig, men kan vise sig som en god investering hvis der skulle opstå konflikter på arbejdspladsen ang. løn, ferie mm.

Sådan vælger du den rette a-kasse

I Danmark er der i år 2019 24 a-kasser at vælge imellem, så for at finde den rette skal man lave research og ud fra denne vurdere de fundne resultater ud fra nedenstående:

 • Selvom prisen for de fleste danske a-kasser ligger på 4-500 kr. om måneden, er det vigtigt at vælge den der giver mest for pengene. Den enkelte a-kasse fastsætter selv sit medlemskontingent. Ud over selve understøttelsen skal man se på, hvad man tilbydes af hjælp og kurser. Måske skal man betale 100 kr. mere om måneden for en a-kasse med en masse kurser, men de 100 kr. er som regel godt givet ud, hvis det kan skaffe drømmejobbet. Men igen, det kommer meget af på, hvad man forventer og behøver af sin a-kasse. Den bedste a-kasse behøver ikke nødvendigvis at være den bedste.
 • Som ledig skal man til en række møder for at planlægge og for at komme tilbage på arbejdsmarkedet samt de obligatoriske møder nogle gange om året. Det er derfor hensigtsmæssigt at vælge en a-kasse med et kontor ikke alt for langt fra sin bopæl, da det eller både kan blive dyrt og tidskrævende at komme derhen. Det er naturligvis ikke det vigtigste kriterie i udvælgelsen, men det skal helst både være nemt og hurtigt at tage til møder.
 • Som allerede nævnt er noget af det vigtigste at komme i arbejde igen, hvis man skulle blive fyret. Derfor er det vigtigt at vælge en a-kasse der både interesserer sig for det enkelte medlem som individ, ser og forstår ens karrieremuligheder og behov samt er i den rette branche, så de kan hjælpe en tilbage i job ved at gøre hvert enkelt medlem til superkandidater til jobs.
 • Som allerede nævnt er a-kasse og fagforening 2 forskellige ting, men i de fleste tilfælde har man både mulighed for at melde sig ind i organisationens a-kasse og fagforening.
 • Endeligt har nogle a-kasser et politisk ståsted. Nogle ligger til højre for midten, andre til venstre for midten, mens andre er neutrale. Det kan måske virke uvigtigt, mens a-kassens politiske ståsted afspejler sig ofte i dens betjening og vejledning af sine medlemmer.
Se alle artikler om lån →